Starosti starosty

Vážení spoluobčané,
v posledních několika dnech jsem občany Vranovic stále častěji dotazován, zda je pravda, že naše obec přišla o budovu školní kuchyně a jídelny, jak bude dále zajištěna strava pro žáky ZŠ a MŠ a pro seniory, kde bude probíhat výuka žáků prvního stupně ZŠ a padá mnoho dalších otázek… … Read More… 

červen 2011
Vážení spoluobčané, v minulých letech jste byli několikrát informování o záměru vybudovat v naší obci Dům pro seniory. Stavba je rekonstrukcí budovy bývalého Agrodružstva, na Náměstíčku. Celý areál byl vybrán pro výstavbu vzhledem k dostatečné velikosti objektu a možnosti vytvořit kvalitní zázemí pro pohodlný klidný pobyt seniorů. Stavba bude umístěna na pozemcích v majetku obce…

Read More… 

Starosti starosty

Březen 2011
Vážení spoluobčané, přichází sluncem doprovázené jarní měsíce a věřím, že s ním i plno optimismu a radosti pro každého z nás. Letošní jarní měsíce budou pro naší obec nejen obdobím úklidu po zimě, ale současné jaro bude významné i realizací revitalizace travnatých ploch a stromů v celé naší obci. K významným zásahům do zeleně dojde hned v několika lokalitách.
Na prvním místě je nutné zmínit …

Read More… 

Starosti starosty

Únor 2011
Vážení spoluobčané,
dovolím si Vás seznámit s představami rozvoje obce nejen v letošním roce, ale v následujících čtyřech letech.
Společný cíl je zřejmý a je na něm společná shoda celé Rady obce: navázat na ucelený rozvoj naší obce v minulých čtyřech letech, který byl v loňském roce oceněn v celostátní soutěži Vesnice roku 2010 Čestným uznáním za koncepční vedení obce…

Read More… 

Starosti starosty

Výsledky voleb jsou závazkem
Vážení spoluobčané, je mojí milou povinností, poděkovat za Vaši účast v komunálních volbách a za důvěru, kterou jste mně svými hlasy dali. Důvěry si velice vážím.
Výrazné vítězství ve volbách celé kandidátky Občanské demokratické strany není vítězstvím jedné osoby, ale …

Read More… 

Starosti starosty

Děkuji všem, kteří se aktivně podíleli na rozvoji naší obce v uplynulých čtyřech letech. Poděkování patří zejména všem zaměstnancům obecního úřadu, všem zastupitelům, všem členům zájmových a společenských organizací a v neposlední řadě všem Vám, kterým není kvalita života v naší obci lhostejná. Bez pomoci Vás všech si rozvoj naší obce nelze představit….

Read More…