Starosti starosty

Srpen 2010

Účast v soutěži Vesnice roku přinesla ocenění i srovnání
Rada obce v dubnu 2010 rozhodla o velice vážném a současně odvážném kroku. Rozhodla o naší účasti v celostátní soutěži Vesnice roku 2010. Toto rozhodnutí a sama účast v soutěži neznamenalo očekávání vítězství, ani chloubu. Naopak pro mne, a věřím, že i pro celé vedení obce, znamenalo očekávání v nastavení zrcadla…

Read More… 

Starosti starosty

O tradice musíme pečovat společně
Uplynuly již dva roky od oslav 750 let první písemné zmínky o naší obci. Při této příležitosti jsme si společně připomínali vývoj naší obce, hospodářské, společenské, ale i kulturní mezníky.
Byla vydána kniha 750 let Obce Vranovice, bylo vydáno DVD mapující posledních padesát let obce, bylo uspořádáno několik výstav dokumentujících historii ZŠ a jednotlivých společenských a sportovních organizací. Všechny tyto akce měly za cíl jediné: připomenout všem občanům historii obce, důležité milníky obce a zejména významné tradice obce…

Read More… 

Starosti starosty – duben 2010

Vážení spoluobčané,
skončila dlouhá, nepříjemná a pro obec velice drahá zima. Tím také skončilo období nejen odklízení sněhu, ale i příprav investičních akcí a oprav plánovaných pro letošní rok.
V roce 2010 nás čeká hned několik investic a oprav.
Prioritně uvedu investice, které byly započaty již v r. 2009 a v r. 2010 dojde k jejich dokončení: …

Read More… 

Starosti starosty – únor 2010

Vážení spoluobčané, skončila dlouhá, nepříjemná a pro obec velice drahá zima. Tím také skončilo období nejen odklízení sněhu, ale i příprav investičních akcí a oprav plánovaných pro letošní rok.
V roce 2010 nás čeká hned několik investic a oprav.
Prioritně uvedu investice, které byly započaty již v r. 2009 a v r. 2010 dojde k jejich dokončení: …

Read More… 

Starosti starosty – prosinec 2009

…je čas k zamyšlení se nad kvalitou společenského, neboli veřejného, života v obci.
Přesná definice pro měření kvality společenského života asi neexistuje. Obecně lze asi konstatovat, že ji můžeme posuzovat dle následujících kriterií:

  • kvalita infrastruktury
  • kvalita občanské vybavenosti
  • kvalita kulturního, sportovního a zájmového života v obci…

Read More… 

Srpen 2009

Tentokrát se pokusím podat informace o novinkách v činnosti OÚ a vysvětlit všem spoluobčanům v čem jim mohou být zaměstnanci „obce“ užiteční.
Před dvěma lety došlo k zavedením tzv. Czech Pointů a tím i k výraznému rozšíření služeb, které se i nadále rozšiřují postupným zavedením Datových schránek.
a) provoz Czech pointu se postupně rozšířil o následující služby:…
Read More… 

Červen 2009

V současné době se již začínají realizovat tří hlavní stavební akce:
Oprava hřbitovní zdi: V současné době již byly zahájeny práce na komplexní rekonstrukci hřbitovní zdi. V rámci těchto prací bude rovněž provedena instalace rozvodu elektrické energie pro budoucí osvětlení hřbitova. Osvětlení bude připraveno pro napojení na veřejné osvětlení v celé obci. K napojení dojde po prodloužení veřejného osvětlení na ul. Přibická až ke hřbitovu…
Read More… 

Duben 2009

…Stále častěji se objevuje „pubertální“ vysypávání odpadkových košů, ničení laviček atd. Nejčastěji se jedná o prostor před nádražím, směrem k ul. Úzká a před Sokolovnou. Často se dá podle míry nepořádku určit přesná noční trasa výrostků, kteří za sebou nechají , nejen nepořádek, ale kolikrát i zničený majetek…
Read More… 

Únor 2009

Nový jízdní řád IDS JmK
S koncem roku 2008 ukončila provoz 113 let fungující regionální železniční trať Vranovice – Pohořelice. Současně byla nahrazena novým autobusovým spojem a začal rovněž platit nový jízdní řád v rámci IDS JmK ( Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje)…
Read More…