Obec Vranovice > Starosti starostky > Starosti starosty

Starosti starosty

Co  čeká v nastávajícím roce naší obec
V prosinci loňského roku zastupitelé schválili rozpočet na letošní rok, z kterého vyplývá několik zásadních informací pro každého z nás.

Nezvyšujeme žádné poplatky, také díky úsporám
Ve stejné výši jako v loňském roce zůstává poplatek za popelnice, rovněž se nezvyšuje stočné a zůstává tak ve stejné výši již pátým rokem. Naše obec se tak stává jednou z mála, kde nedochází ke zvyšování žádných poplatků. Náklady, které se obci zvyšují díky zvýšenému DPH, kompenzujeme dlouhodobými úsporami.
 

Významné úspory nám také vytváří důsledná organizace veřejných výběrových řízení na všechny větší objednávky a zakázky. Všechna výběrová řízení jsou zveřejněna na obecních webových stránkách od vypsání poptávky, přes podané nabídky až po předání zakázky, včetně kompletních nákladů.   
V rozpočtu rovněž počítáme s dalším rozvojem obce. Jedná se zejména o následující aktivity:
 

Dům pro seniory

Hodně se již o celém projektu napsalo a  mluvilo. Před několika dny již začala realizace a bude trvat cca 12 měsíců. Rozpočtem i významem se jedná o největší investici obce posledních desetiletí. Přínos stavby je nezpochybnitelný a nejvíc jej jistě ocení senioři, ale nejen oni. Součástí Domu pro seniory bude i důstojný Klub pro důchodce, kteří budou využívat i senioři, kteří nebudou v Domu pro seniory ubytovaní. Svoje zázemí zde najde i Klub maminek, případně i další spolkové činnosti.

Přestupní terminál

Projekčně je připravena stavba přestupního terminálu před budovou železniční stanice. Projektem je řešeno zajištění bezproblémového přestupu cestujících z autobusů na vlak a naopak. Projekt rovněž řeší vybudování nových parkovacích míst pro ty cestující, kteří do naší obce přijedou svým motorovým vozidlem a dále pokračují vlakem. Realizace bude záležet na tom, jestli budeme úspěšní s žádostí o dotaci z Regionálního operačního programu určeného na dopravu. Žádost o dotaci je připravena k podání, výsledek bude znám v letních měsících.

Doliny a ulice Polní

Práce již začala v Dolinách, kde bude vybudována kompletní infrastruktura  pro rodinnou výstavbu. Součástí projektu je kompletní oprava a rozšíření silnice na Polní ulici, včetně opravy chodníku.

Dětské  hřiště

V letošním roce dojde k vybudování dalšího dětského hřiště, tentokrát u fotbalového stadionu. Dětské hřiště bude určeno jednak pro předškoláky, ale podstatná část bude zaměřena na pohyb  a cvičení také pro dospělé. Vznikne tak „hřiště pro všechny generace“.

Oprava chodníků

I v letošním roce nezapomeneme na opravu chodníků. Projekčně je připravena oprava chodníků na ulici Hlavní (levá část ve směru ke knihovně), ulice Obchodní a  Úzká.
Projekčně začneme připravovat celou lokalitu na Kopečkách, která bude obsahovat obslužnou komunikaci, chodníky a nová parkovací místa.

Dotace pro spolky jsou menší, více se investuje do školy

Rozpočet obce na rok 2012 samozřejmě řeší i financování společenských organizací a spolků a v neposlední řadě i provoz Základní školy a Mateřské školy Vranovice. Z důvodu snížení příjmů obce ze státního rozpočtu v posledních třech letech byly dotace všem společenským  organizacím a spolkům sníženy o 10%.

Výjimkou je provozní dotace pro Základní školu a Mateřskou školu Vranovice, kde dochází k navýšení provozní dotace z 1.790.000,- Kč na 1.850.000,- Kč. Mimo tuto provozní dotaci došlo již v lednu k opravě sociálního zařízení v budově MŠ.
Přestože došlo k navýšení provozní dotace pro školu, nebyl plně pokryt požadavek ZŠ, který předpokládal roční navýšení provozních výdajů na částku 2.100.000,- Kč. Tj. navýšení o 17,3% oproti předcházejícímu roku.

Schválený rozpočet je úsporný, ale i přesto dává předpoklad pro stále pokračující postupné opravy komunikací, chodníků, pro  každodenní úklid a údržbu veřejných ploch, pro další rozvoj naší obce. 

Tolik uvedený  plán  pro letošní rok. Věřím, že  pro letošní rok sestaveným rozpočtem a na něj navazujících aktivit obce se nezařazujeme mezi posly špatných zpráv, ale naopak jde vesměs  o zprávy pozitivní.

Váš starosta
Ing. Jan Helikar