Starosti starosty

Starosti starosty

Vážení spoluobčané,

během letošního roku jsem se několikrát ve Vranovickém zpravodaji věnoval negativním tématům, tématům jako je drobná kriminalita a vandalismus. Vranovice však nejsou jenom negativa, opak je pravdou. Občané Vranovic se baví a žíjí mnoha kulturními, společenskými a sportovními akcemi. Naše obec rovněž významně investuje do oprav komunikací, chodníků, kompletní infrastruktury a regenerace zeleně. Dochází k významné modernizaci obce. Letošní rok, je rokem rekordním v počtu investičních akcí, ale i celkovém objemu investovaných finančních prostředků … … Číst více 

Starosti starosty

Vážení spoluobčané, jsou témata, která by se dala opakovat stále dokola. Jedno z těchto témat je i vandalismus a kriminalita v naší obci. Jistě máme všichni v paměti spoušť, kterou zanechali pachatelé na místním hřbitově v loňském roce. Proč se k tomuto hrůznému činu vracím? Tak, jako každý rok v letních měsících, dochází ke zvýšení četnosti vandalismu a drobné trestné kriminality. Letos tomu není jinak. Život v naší obci ale není negativní, naopak, je plný optimismu a naděje … … Číst více 

Starosti starosty

Srpen 2013 – Vážení spoluobčané, statistika a čísla jsou neúprosná. V posledních několika letech se nám podařilo vytvořit podmínky pro novou rodinnou výstavbu, pro příchod mladých rodin. Po více než padesáti letech jsme dosáhli vyššího počtu obyvatel než v šedesátých letech minulého století. I přes to, že se do naší obce stěhují mladé rodiny, naše obec nemládne, naopak, snižuje se i počet žáků v ZŠ. Udržet rovnováhu v rozvoji obce také znamená odolat pokušení a nenechat se ovlivňovat úzkými zájmy jednotlivců a jednotlivých zájmových skupin… … Číst více 

Starosti starosty

Červen 2013 – Vážení spoluobčané, požadavkem obce bylo vyřešit dlouhodobě a koncepčně celou lokalitu mezi ulicemi Pouzdřanská, Hlavní a nádražím ČD. Dovolte, abych touto cestou uvedl vyčerpávající informace a veškeré souvislosti spojené se záměrem Jednoty spotřebního družstva Mikulov, postavit v naší obci malý supermarket… … Číst více 

Starosti starosty

Leden 2013 – Vážení občané, v současné době je zpracován návrh nového Územního plánu, který byl předán k projednání  na stavební úřad v Pohořelicích. Veřejné projednávání s občany a schválení proběhne v letošní roce. V těchto dnech rovněž došlo k zahájení Komplexní pozemkové úpravy… … Číst více 

Starosti starosty

Vážení spoluobčané, doba prázdninových měsíců je dobou nejen odpočinku a relaxace, ale také dobou vhodnou pro ohlédnutí se za první polovinou roku. Pro úspěšné řízení jednotlivých aktivit obce je rozhodující jejich finanční zajištění. Příjmy obce jsou tvořeny zejména zákonem stanovenou výši z daňových příjmů státu. Pro naší obec to již několik let činí cca 6,7 tis Kč na občana, tj. roční celkové daňové příjmy obce činí cca 13,5 mil Kč. .. … Číst více 

Starosti starosty

Vážení spoluobčané….v těchto dnech se realizuje výstavba cyklotrasy v úseku Přísnotice – Vranovice, která navazuje na celkovou úpravu cyklostezky Brno – Vídeň. Výstavba vede po účelové prašné komunikaci podél železniční tratě. Trasa mezi Přísnoticemi  a Vranovicemi dostane nový asfaltový povrch a cyklisté budou moci dále pokračovat po Přibické ulici do Přibic nebo v naší obci stráví příjemné odpoledne. Pokud jim budeme mít co nabídnout.Vážení spoluobčané, … Číst více