Vážení spoluobčané,
v minulých letech jste byli několikrát informování o záměru vybudovat v naší obci Dům pro seniory. Stavba je rekonstrukcí budovy bývalého Agrodružstva, na Náměstíčku. Celý areál byl vybrán pro výstavbu vzhledem k dostatečné velikosti objektu a možnosti vytvořit kvalitní zázemí pro pohodlný klidný pobyt seniorů. Stavba bude umístěna na pozemcích v majetku obce.

Projekt budovy Dům pro seniory obsahuje následujícími parametry:
Účel užívání stavby: bydlení pro chráněnou skupinu obyvatel, tj. senioři v důchodovém věku, kteří jsou ještě natolik zdatní, že nepotřebují soustavný dohled a ústavní péči.
Jedná se o dům s byty pro jednočlenné, maximálně dvoučlenné domácnosti
Doprovodné vybavení: Klub důchodců zpřístupněný i pro důchodce, kteří nebydlí v Domě pro seniory; kuchyně s denní kapacitou jídel 180 jídel; jídelna; zázemí pro společné praní; zázemí pro zajištění doprovodných zdravotních a sociálních služeb.
Celý bytový komplex je vybaven výtahy a je řešen jako bezbariérový.
 

Ubytovací kapacita:

4x bytová jednotka č. 1 1+kk 39,25 m2
12 x bytová jednotka č. 2 1+kk 36,56 m2
2 x bytová jednotka č. 3 1+kk 32,42 m2
4 x bytová jednotka č. 4 1+kk 20,86 m2
2 x bytová jednotka č. 5 1+kk 36,80 m2
2 x bytová jednotka č. 6 1+kk 35,70 m2
24 x bytová jednotka č. 7 1+kk 31,73 m2
2 x bytová jednotka č. 8 1+kk 43,25 m2
2 x bytová jednotka č. 9 1+kk 36,97 m2
2 x bytová jednotka č. 10 1+kk 44,23 m
 

Součástí každé bytové jednotky bude kuchyňský kout a sociální zařízení
Součástí projektu je navazující rozsáhlý zahradní trakt určený pro aktivní odpočinek

V rámci sociálních služeb budou zajištěny a nabízeny následující služby:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutická činnost
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Cílem vedení obce je stavbu zahájit ještě v letošním roce s předpokládaným dokončením ve druhým pololetí r. 2013.
Služby v Domě pro seniory budou přednostně nabídnuty místním spoluobčanům a dále občanům z blízkého okolí, proto je potřebné ověřit předpokládaný zájem.

Ubytování v Domě pro seniory se předpokládá za následujících podmínek:
– Nájem bez úhrady el. energie a plynu:

  • jednolůžkový byt 6.000,-Kč/měsíc
  • dvoulůžkový byt 10.000,-Kč/měsíc

Každý byt má svoje měření el. energii a plynu – povinnost uzavřít smlouvy s E-ONem a dodavatelem plynu
Nájemce při podpisu nájemní smlouvy musí prokázat soběstačnost

Pro zájemce o ubytování v Domě pro seniory je na obecním úřadě a na webových stránkách obce připraven registrační list, který každý zájemce vyplní, čím dříve tím lépe.

Realizací celého projektu Domu pro seniory dojde k podstatnému zkvalitnění života v naší obci.
Dojde k nabídce „bezstarostného“ bydlení pro každého seniora, který projeví zájem. Každý senior bude mít možnost využít základní sociální služby (bude je mít tak zvaně „po ruce“). Ten kdo bude mít zájem, může využít služby na vyprání prádla a oblečení, případně úklidu svého bytu atd..
Součástí celého komplexu je i stávající lékárna.
Projekčně je budova řešena moderně, tak, aby přirozeně zapadla do prostředí ve kterém je projekčně umístěna. Výstavba tak naváže na současné parkové úpravy na Náměstíčku a věřím, že tak vznikne jedna z nejhezčích lokalit v naší obci.
Ing. Jan Helikar
starosta obce