Srpen 2008

V červnu 2008 došlo ke dvěma nebezpečným případům na obecním úřadě:
Vyhrožování a verbální napadení pracovnice OÚ. Jednalo se o opakované chování. K případu byla přivolána Policie ČR. Agresivita několika jedinců se neustále stupňuje a stává se pro své okolí nebezpečná.
V druhém případě …
Číst více 

Duben 2008

Vážení spoluobčané,
v posledním článku jsem se věnoval životnímu prostředí, zejména znečišťování ovzduší vlivem neekologického vytápění našich domácností a provozoven.
Do oblasti životního prostředí a celkové kvality života v naší obci patří i další nemalá Starost starosty. Jedná se o zeleň, její údržbu a obnovu…
Číst více 

Únor 2008

V posledním období se setkávám se stále sílící kritikou na znečišťování životního prostředí v naší obci vlivem neekologického vytápění našich domácností a provozoven. Kritika často směřuje na OÚ a je oprávněná, někdy adresná, jindy anonymní, někdy slušná, jindy vulgární. Počasí v letošním zimním období, kdy je dlouhotrvající inverze a stížené rozptylové podmínky jenom zesiluje toto znečištění a „zviditelňuje„ hříšníky…
Číst více 

Prosinec 2007

Vážení spoluobčané, v měsíci listopadu uplynul přesně rok od zvolení Rady obce a starosty.
Pro mne osobně, ale domnívám se, že i pro celé zastupitelstvo obce a Radu obce to je vhodná příležitost k poohlédnutí se za prvním rokem volebního období a pokusit se o bilancování – skládání účtu…

Číst více 

Září 2007

Vážení spoluobčané, největší Starosti starosty, ale nejen jeho, byly v uplynulých dnech spojeny s organizací a konkretní přípravou oslav 750 let obce od první písemné zmínky. Nyní již mohu říci, že tato starost odpadla a je nutné na tomto místě poděkovat všem organizátorům, kteří se podíleli na této akci…

Číst více