Obec Vranovice > Starosti starostky > Starosti starosty

Starosti starosty

Vážení spoluobčané,
čtete poslední Starosti starosty v právě končícím volebním období. Ve dnech 15. a 16. října nás po čtxřech letech čekají opět komunální volby do místního zastupitelstva. V říjnovém čísle Vranovického zpravodaje najdete dvě významná témata těchto dnů: jaké byly uplynulé čtyři roky a faktografické zhodnocení rozvoje obce v letech 2007 – 2010. A také co nás čeká v následujícím volebním období
Všechny kandidující strany představují ve zpravodaji své kandidáty do zastupitelstva obce a své volební programy
Dovolím si touto formou poděkovat všem, kteří se aktivně podíleli na rozvoji naší obce v uplynulých čtyřech letech. Poděkování patří zejména všem zaměstnancům obecního úřadu, všem zastupitelům, všem členům zájmových a společenských organizací a v neposlední řadě všem Vám, kterým není kvalita života v naší obci lhostejná. Bez pomoci Vás všech si rozvoj naší obce nelze představit.
Ing. Jan Helikar
starosta