Obec Vranovice > Starosti starostky > Starosti straosty

Starosti straosty

Vážení spoluobčané,
ve většině případů využívám tohoto místa k tomu abych Vás informoval o dění v obci, o tom co nás čeká v následujícím období.
Tentokrát si dovolím udělat výjimku a zmíním největší nešvary, na které poukazujete, uvedu co nás trápí a co se nám moc nedaří?
Na co nejvíce upozorňujete?
Nejvíce upozornění je na pohyb toulavých psů. Jenom za loňský rok bylo odchyceno 11 zatoulaných psů, u některých se podařilo najít majitele, 6 jich však bylo umístěno do útulku. Měsíční náklady na útulek jsou účtovány dle velikosti psa, není však výjimkou, že přesáhnou i tři tisíce korun.
Druhým nejčetnějším nešvarem, na který upozorňujete jsou černé skládky. Naší snahou je, jakmile nám je černá skládka nahlášena, nebo ji sami objevíme,  ihned ji uklidit, aby neměla čas „nabobtnat“. Existuje totiž jedno železné pravidlo „každá černá skládka  bobtná geometrickou řadou v řádech dnů“. 
Třetím nejčastějším upozorněním bývá nahlášení nefungujícího veřejného osvětlení, rozbitých odpadkových košů atd..  Tento typ „poruch“ řešíme operativně, v co nejkratších termínech. Na opravu veřejného osvětlení musíme zvát odbornou obsluhu, proto jsou opravy objednány, až když se jich vyskytuje větší počet. Z tohoto důvodu se stává, že blikající veřejné osvětlení není opraveno ihned, ale třeba až po čtrnácti dnech. Snažíme se  šetřit obecní pokladnu, která rovněž není bezedná (tak jako každého z nás), proto se může zdát, že některé opravy veřejného osvětlení trvají delší čas.

Co nás na úřadě nejvíce trápí?
Mimo jiné obec trápí problém změn adresy trvalého pobytu našich spoluobčanů nahlášením úřední adresy trvalého pobytu na obecním úřadě. Občané, kteří nemají kam zapsat své trvalé bydliště, žádají o změnu a následně, pokud splní podmínky, je jím správním řízením  změněna  adresa trvalého pobytu zapsáním do sídla obecního úřadu na ul. Školní 1. Počet místních „bezdomovců“ za poslední roky několikanásobně vzrostl. V r. 2001 se jednalo o 2 případy, v r. 2006 to bylo již 34 případů a v loňském roce  jich bylo rekordních 75 případů. Našemu úřadu to přináší mnoho problémů, např. s doručováním  korespondence, podáváním zpráv o těchto občanech a další.

Trápí nás stále narůstající administrativa. Stát deleguje stále více pravomocí a úkolů na obce.
Administrativa delegovaná státem na obce narůstá, rozpočtové určení daní však klesá. V roce 2011 naše daňové příjmy byly v přepočtu na jednoho občana nižší než v r. 2008. Výpadek v daňových příjmech se naší obci daří nahrazovat získanými dotacemi. Jedná se však o naprosto nesystémová řešení ze strany státu. Vedou k vytvoření naprosté závislosti vedení všech obcí a měst na  milodarech „vyvolených“, kteří s okázalou spravedlností posuzují žádosti prosících starostů a schvaluji peníze, které byly vybrány z jednotlivých typů daní. A je jedno, jestli to jsou dotace ze státního rozpočtu, z JmKu nebo z Evropské Unie. Vždy  byly nejprve vybrány z daní. Možná by stačilo spočítat  jaké náklady stojí  cesta peněz od poplatníka daně do státního rozpočtu a kolik stojí cesta zpět formou dotací. Kdo by však chtěl přijít o vliv a o rozkoš v podobě schvalovaní dotací?

Trápí nás stálé změny v jednotlivých zákonech. Obce naší velikosti nemají žádný právní odbor, který jednotlivé změny zpracovává a analyzuje jejich dopady do hospodaření obcí.

Co se nedaří?
Nedaří se vyřešit právní nejistotu k majetku školní jídelny, budovy U Floriánka 57. Právní stav byl popsán ve Vranovickém zpravodaji č. 6/2011. Od té doby nedošlo k zásadnímu posunu. V současné době je uzavřena nájemní smlouva  a obec tak platí za užívání této budovy 20.000,- Kč měsíčně.
Jedná se dlouhodobý právní problém, který se nedaří vyřešit a ukončit tak trvající nejistotu.
To vše jsou věci, o kterých se často nemluví, se kterými se zdárně, někdy i s vypětím všech sil každý den potýkáme.

Pokud jste si uvedených nešvarů a neúspěchů dosud nevšimli, tak je to snad znamení toho, že se nám je daří řešit. Za což je třeba poděkovat všem zaměstnancům obce.
Naopak pokud víte o dlouhotrvajících nedostatcích a jejich odstranění je v kompetenci obce, tak  je nutné na ně upozornit.     
Ing. Jan Helikar
starosta