Obec Vranovice

Jarní festival vína v Němčičkách

logo navbar

Košt vín s pletením pomlázek v sobotu 8. dubna 2023 od 14 hodin. Cimbálová muzika Kapric z Milotic zahájí snoubení hudby a vína od 16 hodin. Návštěvníci ochutnají vína mladá a starší od místních vinařů pěstovaná na svazích devíti údolí v Němčičkách, ale také od sousedních vinařů z obcí společného mikroregionu Modré Hory a nechybí … Číst dále… 

Výroční schůze MRS Z. S., P.S. Vranovice

rybari logo malé

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, Z.S.,P.S VRANOVICE ZVE SVÉ ČLENY NA VÝROČNÍ SCHŮZI, KTERÁ SE KONÁ V NEDĚLI 26.3 2023 V 9,30 HOD. V PENZIONU VERITAS. PROGRAM: 1/ 9.00-9.30 HOD.- PREZENCE 2/ 9.30 ZAHÁJENÍ, SCHVÁLENÍ PROGRAMU 3/ VOLBA ZAPISOVATELE, MANDÁTOVÉ , NÁVRHOVÉ A VOLEBNÍ KOMISE 4/ ZPRÁVA JEDNATELE, PLÁN HOSPODAŘENÍ NA ROK 2023 5/ ZPRÁVA RYBÁŘSKÉHO HOSPODÁŘE … Číst dále… 

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

241100 eon egd

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie: Dne 22.03.2023 od 07:30 do 22.03.2023 15:00 Obec Vranovice Vypnutá oblast: Část obce Vranovice Odběratelská trafostanice Vranovice FVE Sluneční č. 701894 – VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je … Číst dále… 

Noc s Andersenem

Olenka Andersen plakat A31

Jedna z nejoblíbenějších akcí knihovny, Noc s Andersenem, je opět tady. Přespávanda bude 7. 4. 2023 od 17:00 hodin do 8. 4. 2023 v Obecní knihovně Vranovice. Přihlášku na Noc s Andersenem si můžete vyzvednout v knihovně. A koho si budeme letos připomínat? 100. výročí narození ilustrátorky Heleny Zmatlíkové; 100. výročí narození Daisy Mrázkové, 180 … Číst dále… 

Zprávy ze zastupitelstva

Obr zastupitelstvo

V úterý 28. 2. 2023 se v zasedací místnosti obecního úřadu uskutečnilo první veřejné zasedání zastupitelstva obce v letošním roce. Stěžejními tématy jednání byl Strategický plán rozvoje obce na období 2023–2026, žádosti o dotace místních spolků a organizací a výsledky inventarizace majetku obce. Druhý místostarosta obce seznámil přítomné zastupitele a občany se Strategickým plánem rozvoje … Číst dále… 

Výzva k podávání návrhů na udělení jednorázové motivační dotace

Výzva k podávání návrhů na udělení jednorázové motivační dotace

Obec Vranovice vyzývá jednotlivce, spolky, zájmová sdružení a další subjekty, které působí v obci Vranovice, k podávání návrhů pro poskytnutí jednorázové mimořádné motivační dotace udělované Radou obce Vranovice za dosažené významné a mimořádné úspěchy a reprezentaci obce Vranovice v uplynulém roce 2022 na krajské, celostátní a mezinárodní úrovni. Dotaci lze čerpat na pořízení hmotných předmětů, … Číst dále… 

Krojová družba

Krojovany ples Pribice

Krojový ples, který již druhým rokem pořádaly přespolní Přibice přivítaly v sobotu 11. února v prostorách nového kulturního sálu plno místních i přespolních v lidových krojích. K Vranovickým návštěvníkům v kroji se přidala oblečená v kroji také starostka Vranovic Šárka Novotná a Vranovická chasa, kteří přijali pozvání starosty obce Přibice. V rámci programu krojového plesu Vranovická chasa zatančila Moravskou besedu, která je … Číst dále…