Předpokládaná strategie očkování v Jihomoravském kraji

1200px South Moravian Region CoA CZ.svg

Cílem strategie očkování v Jihomoravském kraji je naočkovat 70% obyvatel našeho kraje do konce srpna. Strategie se opírá o čtyři pilíře, které tvoří nemocnice, mobilní týmy, velkokapacitní centra, praktičtí lékaři i soukromý a neziskový sektor. Praktičtí lékaři by se měli do systému očkování zapojit průběžně od března letošního roku. Více informací i časový harmonogram najdete … Číst více 

Nabídka zaměstnání – pracovník technických služeb

Nabídka zaměstnání – pracovník technických služeb

Obec Vranovice hledá zaměstnance na pozici technický pracovník obce. Bližší informace na obecním úřadě v úředních hodinách po předchozí telefonické dohodě na tel. čísle 519 433 103 nebo na tel. čísle 733 680 489. Místo výkonu práce: obec Vranovice Pracovní náplň: – komplexní zajištění úklidu a údržby veřejných prostranství v letním i zimním ročním období … Číst více 

Na Obecní úřad jen v nejnutnějších případech

Na Obecní úřad jen v nejnutnějších případech

V souvislosti s prevencí šíření epidemie nemoci COVID-19 prosíme občany, aby zvážili osobní návštěvu Obecního úřadu nebo tak učinili pouze v neodkladných záležitostech po předchozí telefonické domluvě. K placení poplatků za rok 2021 prosím využijte bezhotovostní převod na číslo účtu: 4200136517/6800 – variabilní symbol: číslo popisné – zpráva pro příjemce: příjmení a jména za koho je … Číst více 

Mimořádná opatření týkající se ochranných prostředků dýchacích cest od 1. 3. 2021

ffp2 mask 5936994 1920

Všem osobám se s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření  zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu)  (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a … Číst více 

Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26.03. na 27.03.2021. V první fázi má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17.04. do 11.05.2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři. Distribuce formulářů do domácností bude … Číst více 

Zprávy ze zastupitelstva

Zprávy ze zastupitelstva

Na prvním veřejném zasedání zastupitelstva letošního roku vedení obce jednalo o dotacích z rozpočtu obce pro občany Vranovic, kteří vstoupí do realizace projektu “Zadržení dešťové vody na vlastním pozemku, dotace pro obecní spolky, kulturní a sportovní centrum Sokolská a volbě nového člena Kontrolního výboru. Starosta zastupitelům představil projekt “Zadržení dešťové vody na vlastním pozemku”, který … Číst více 

Obec podpoří využití srážkové vody

Obec podpoří využití srážkové vody

Dotační podporu na využití srážkové vody na vlastním pozemku schválilo Zastupitelstvo obce, na svém zasedání ve čtvrtek 25. února 2021. Dotace je určena majitelům rodinných domů, kteří nahradí svod dešťové vody do veřejné kanalizace za zadržení dešťové vody na vlastním pozemku. Maximální výše dotace je 10 000 Kč a dosáhnout na ní může majitel rodinného … Číst více 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Vranovice breclav znak

Zveme občany na zasedání zastupitelstva obce dne 25.2.2021 v 18 hodin ve školní jídelně v Domu pro senioru, Náměstíčko 53 – viz pozvánka níže. UPOZORNĚNÍ – vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a nařízení vlády (podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.)  jsou všichni účastníci zasedání Zastupitelstva obce povinni … Číst více