Prohlášení o přístupnosti

Při tvorbě a správě těchto stránek byla a

je zohledněna

přístupnost
a bezbariérovost webu

tak,
aby splňovaly všechny zásady přístupnosti podle metodik
Blind Friendly Web

(projekt Sjednocené organizace slabozrakých
a nevidomých),
WCAG 1.0

v úrovni AA a


připravené pro účely novely

Zákona č. 365/2000 Sb., o
informačních systémech veřejné správy

.

Web je vytvořen podle specifikace
XHTML 1.0 Transitional

a
dodržuje syntaktickou a sémantickou správnost
. Obsah je oddělen od stylu pomocí CSS,
díky tomu je možné web prezentovat na dalších výstupních zařízeních. Velikost písma i všech bloků stránky je definovaná v relativních
jednotkách, takže písmo se dá zvětšovat i zmenšovat pomocí nastavení prohlížeče.
Velikost čteného písma lze libovolně upravovat také pomocí aktivních ikon typu písmene „A“ umístěných v pravém horním rohu stránky

Implementace podmíněně povinných pravidel podle zák. č. 365/2000 Sb.

Pravidlo č. 3

Web na některých místech využívá funkcí JavaScript, které mají ovšem pouze podpůrný charakter a zvyšují
uživatelův komfort při prohlížení stránky. Při vypnutí JavaScriptu nedochází ke ztrátě přístupu k informacím, ani
k zamezení využití podstatných funkcí.

Pravidlo č. 3 je splněno.

Pravidlo č. 9

Pravidlo č. 9 je splněno.

Pravidlo č. 14

Pravidlo č. 14 je splněno.

Pravidlo č. 15

Pravidlo č. 15 je splněno.

Pravidlo č. 17

Všechny stránky obsahují skryté navigační bloky, kterými lze přeskočit menu a přejí rovnou na hlavné text článku nebo patičku.
V cíli skoku je zpětný odkaz na začátek stránky.

Pravidlo č. 17 je splněno.

Pravidlo č. 20

Pravidlo č. 20 je splněno.

Pravidlo č. 23

Pravidlo č. 23 je splněno.


Validní XHTML 1.0 Transitional!

Validní CSS 2

Web odpovídá pravidlům přístupnosti WCAG 1.0 AA