Starosti starosty

Starosti starosty

Vážení spoluobčané, je to již více než rok, kdy došlo k prvnímu vystoupení stárků v nově rekonstruovaných lidových krojích oblasti jižního Brněnska. Loňské hody byly výjimečné tím, že si zrekonstruované kroje odbyly svoji oficiální premiéru. Stárci se tohoto neobyčejného úkolu zhostili s plnou odpovědností a mladistvou kuráží. S velkým napětím jsem proto očekával letošní hody. … Číst více 

Starosti starosty

Starosti starosty

Vážení spoluobčané, doba školních prázdninových měsíců je dobou nejen dovolených a odpočinku, ale také dobou aktivní relaxace a dobou zvýšeného turistického ruchu. Turistika a zejména potom cykloturistika se pomalu stávají nedílnou součástí života naší obce v letních měsících. Vranovice leží na turisticky velice významném místě. Naší obcí prochází celkem 5 cyklistických stezek. Tou nejvýznamnější je … Číst více 

Starosti starosty

Starosti starosty

Vážení spoluobčané, jsou tomu právě dva roky, co byl slavnostně otevřen Dům pro seniory. Stavba a zejména provoz celé budovy prokázaly, jaký má nezpochybnitelný význam. Pro celou naší obec. Ubytování, zdravotní a sociální péči v něm našlo více než 70 nesoběstačných seniorů. Došlo k podstatnému zkvalitnění školního stravování. Jídelna v Domě pro seniory slouží nejen … Číst více 

Starosti starosty

Starosti starosty

Vážení spoluobčané, v únorovém příspěvku jsem Vás informoval o prioritách vedení obce pro následující volební období a zejména pro rok 2015 a 2016. V tomto příspěvku se budu věnovat tématu, o kterém se málo píše, ale o to více mluví. Tématu, které nás všechny trápí, které však můžeme nejvíce ovlivnit sami. Je to téma největších … Číst více 

Starosti starosty

Starosti starosty

Vážení spoluobčané, máme za sebou, oproti jiným letům, trochu vyhrocený podzim, který byl spojen s volbami do obecního zastupitelstva. Máme za sebou dobu Vánočních svátků a s tím spojených tradic a zvyků. Věřím, že každý z Vás tento čas využil především k odpočinku a k rodinnému klidu. Vedení obce využilo tohoto období pro definici priorit … Číst více 

Starosti starosty

Starosti starosty

Vážení spoluobčané, je mojí milou povinností, poděkovat za Vaši účast v komunálních volbách a za důvěru, kterou jste svými hlasy dali celé vítězné kandidátce. Důvěry si velice vážíme. Výrazné vítězství ve volbách celé kandidátky Občanské demokratické strany je oceněním pro každého kandidujícího jedince. Současně to je pro nás všechny závazek do budoucna, závazek k tomu, … Číst více 

Starosti starosty

Starosti starosty

Vážení spoluobčané, čtyři roky uplynuly jako voda a odpovědnost za další rozvoj Vranovic je opět ve Vašich rukou. Čekají nás nové volby, které určí, jakým směrem se bude naše obec ubírat v následujících letech. Je na Vás občanech, abyste vyhodnotili úspěchy, případně neúspěchy končícího vedení obce. Abyste zhodnotili přínos jednotlivých zastupitelů a radních, zda naplňovali program, … Číst více 

Starosti starosty

Starosti starosty

Vážení spoluobčané, čtyřleté volební období se chýlí ke svému závěru. Druhý říjnový víkend budete opět volit vedení obce. Dovolím si proto, touto cestou ohlédnout se společně s Vámi za tím, co se v naší obci změnilo, co se podařilo. Celkový rozvoj obce není jenom o penězích, o opravách chodníků a silnic – i když se … Číst více 

Starosti starosty

Starosti starosty

Vážení spoluobčané, více než dvacet let trval soudní spor o budovu školní jídelny U Floriánka č.p. 157. Nyní se zdá, že naše obec bude mít nárok na vrácení podstatné finanční částky zpět do rozpočtu obce.   Ústavní soud dal Obci Vranovice za pravdu Věcná zarputilost vedení obce a erudice právního zastoupení JUDr. Radka Macha přinesla … Číst více 

Starosti starosty

Starosti starosty

Vážení spoluobčané, právě se Vám dostává do rukou první číslo Vranovického zpravodaje r. 2014. Většina z Vás si klade otázku, jaký ten rok bude? Bude lepší, než roky předcházející?Předem musím napsat jaký nebude. Nebude jako dva roky předcházející, které byly rekordní z pohledu finančních investic (Dům pro seniory, Doliny, ul. Masarykova, přestupní terminál a jiné). Rok 2014 lze charakterizovat jako rok investic do životního prostředí a rok přípravný na další rozvoj podmínek pro vzdělání a pro zlepšení infrastruktury. … Číst více