Zeptejte se starosty

Pokud chcete položit nový dotaz, prosím zaregistrujte se. Odpovíme co nejdříve.

Upozorňujeme, že nejsou akceptovány vulgární, urážlivé a rasistické výrazy, stejně jako projevy, které jsou v rozporu se zákony ČR. Děkujeme za pochopení.

Vaše jméno
Váš email
Téma dotazu
Vypočítejte
Dotaz

VÝPIS DOTAZŮ A ODPOVĚDÍ

oprava komunikace

|

Dotaz:

Vážený pane starosto v roce 2019 jste zde veřejně uvedl , že bude v roce 2020 opravena nebo minimálně započata oprava komunikace U koupaliště, viz citace níže . Máme konec ledna 2021 a na této ulici nebyly ani započaty žádné práce . Zajímalo by mne , kde nastal problém , ale hlavně mi to nevysvětlujte koronavirem , protože vládní opatření se na stavební práce ani asfaltování silnic nevztahovalo. Předem děkuji za brzkou odpověď , ale hlavně za opravenou silnici U koupaliště s parkovacími místy. Mikloš P. oprava silnice 2019-08-14 15:09:12 | MIKLOŠ Petr Dotaz: Vážený pane starosto , taky bych rád nadhodil jeden problém a to opravu propadající se silnice na ulici U koupaliště, kde se propadají kanalizační přípojky , které byly špatně zhutněny a neodborně asfaltovány a dále napojení této silnice na silnici ul. Nová. Chápu Vaše problémy s tvrdým a nezpracovatelným pískem na pískovišti u Pizzerie , z kterého se nedají stavět bábovičky , ale hrozný stav komunikace U koupaliště trvá již několik let, a za tu dobu se zde provoz zněkolikanásobil a to nemluvím o těžké technice na stavbu bazénu, která tudy projížděla a také se na uvedeném stavu podepsala. Myslím, že i tato část Vranovic, by si zasloužila trošku více pozornosti , než je jí věnováno a nezabývat se jen novou výstavbou a přilákáním nových lidí. Občas by bylo dobré myslet i na "starousedlíky". Předem Vám děkuji za vyčerpávající odpověď s uvedením termínu provedení výše zmíněných oprav . P. MIKLOŠ Odpověď: Dobrý den, vážený pane Mikloši, oprava komunikace na ul. U koupaliště se plánuje na rok 2020. Určitě jsme na ni nezapomněli. Před opravou komunikace však bude muset dojít i k rekonstrukci vodovodního řadu a kanalizačního řadu. Po dokončení Vzdělávacího centra U Floriánka je rovněž počítáno s opravou komunikace U Floriánka. Dále je připravována studie, která bude řešit komplexní úpravu napojení komunikace U koupaliště na komunikaci Ul. Dlouhá a využití celého prostoru "Za konírnou". S přáním úspěšného dne, Ing. Jan Helikar, starosta obce

Odpověď:

Dobrý den , vážený pane Mikloši, Předem děkuji za dotaz a současně za nápovědu, jak mám, či nemá odpovídat. Projektová dokumentace na opravu komunikace a na opravu kanalizačního řadu byla dokončena v r. 2020. Současně VaK Břeclav připravuje opravu vodovodního řadu na ul. U koupaliště. Ten nyní dokončuje projektovou dokumentaci. Obec Vranovice je připravena k opravě, jak komunikace, tak i kanalizačního řadu.na ul. U koupaliště a U Floriánka. Na realizaci má obec zajištěno kompletní financování. Přesný termín zahájení je odvislý od možností VaK Břeclav. S přáním úspěšného celého týdne Ing. Jan Helikar, starosta obce

oblast Hájek

|

Dotaz:

Vážený pane starosto, chtěl bych se zeptat, jakým způsobem může obec (resp. myslivecké sdružení Vranovice) zasahovat do rozhodnutí Lesů ČR týkající se kácení oblasti Hájek. V posledních letech dochází k jeho devastaci kácením vzrostlých stromů bez jakéko-li náhrady novými stromky. V součastné době vzniká nová mýtina ve směru na Přibice.

Odpověď:

Dobrý den, Zbyňku, Obec Vranovice, ani myslivecké sdružení, nemá žádnou možnost zasahovat do rozhodnutí jakékoli společnosti - ani do rozhodnutí Lesů ČR. Povolování kácení lesů nespadá do kompetence obcí třetího stupně. S pozdravem Ing. Jan Helikar, starosta obce

Harmonogram svozu odpadů 2021

|

Dotaz:

Dobrý den pane starosto, Je možné zveřejnit na stránkách obce harmonogram svozu odpadů na rok 2021? Nikde jsem nenašel. Děkuji a přeji úspěšný rok 2021! Marek Sieklík

Odpověď:

Dobrý den, Marku, Svoz odpadů je zveřejněn na webových stránkách obce - viz odkaz: https://vranovice.eu/jsem-obcan/projekt-tridime-uz-doma/svozy-odpadu/ Rovněž Marku Vám, i celé rodině, přeji úspěšný rok 2021. Ing. Jan Helikar, starosta obce

kabelová televize

|

Dotaz:

Dobrý den pane starosto, prosím o sdělení kdo bude provozovat kabelové spojení (televize + internet ) v obci Vranovice. děkuji mnohokrát Langhammerová

Odpověď:

Dobrý den, paní Langhammerová, investorem kabelového internetu je společnost Onlinex NM s.r.o., Nové sady 988/2, Brno. Kdo bude provozovatelem není obci známo. Obec není investorem, ani nebude provozovatelem. S přáním hodně zdraví. Ing. Jan Helikar, starosta obce

Parkování

|

Dotaz:

Dobrý den, pane starosto koupila jsem si letos byt na ulici Přibická 269.Zajímalo by jak je to s parkováním před bytovkou nebývá skoro vůbec volné parkovací místo. Často bývá volno, před bytovkou s číslem popisným 673.Obyvatelé této bytovky mi řekli, že je to soukromí pozemek přitom, žádná cedule nikdy není. Kde je možné parkovat? Děkuji Pěkný den Svobodová Zdena

Odpověď:

Dobrý den, paní Svobodová, veškerá parkovací místa u bytových domů na ulici Přibická, tak jako všechna ostatní v naší obci, jsou veřejnými místy k parkování. Parkovací místa nejsou na soukromých pozemcích. Jedná se o veřejná parkovací místa. Ing. Jan Helikar, starosta obce

poděkování, bleskové povodně, opatření do budoucna

|

Dotaz:

Dobrý den, vážený pane starosto, rád bych touto cestou poděkoval místním a profesionálním hasičům z okolí za pomoc při likvidaci bleskové povodně na ulici Nosislavská. Díky rychlé reakci a vyčerpání vody ze sklepů se předešlo větším následným škodám. Poděkoval bych i Vám pane starosto. Byl jste celou dobu na místě zásahu, zajistil jste pytle s pískem a kontejnery pro odklízení škod a vše jste koordinoval. Na druhou stranu by bylo dobré se zamyslet do budoucna a zde budu požadovat provedení studie pro zajištění příčiny a následně zajištění opatření aby se podobný problém neopakoval (např. zvýšení propustnosti kanalizačních deklů, odtokové žlaby atd....) děkuji Radek Faron občan Vranovic

Odpověď:

Dobrý den, Radku, Naprosto ve všem se s Vámi shoduji: poděkovat je třeba všem, kdo se včerejší odpoledne zapojili do likvidace následků přívalového deště a zmírnění jeho následků. Hasiči, zaměstnanci obce, sousedé, všem, kteří přiložili ruku k dílu. Nyní jsme zajistili vysoušeče, které v odpoledních hodinách umístíme do nejvíce postižených garáží a sklepů. Odvoz kontejnerů a případné nové přistavení kontejnerů se bude koordinovat přímo s majiteli postižených nemovitostí s pojišťováky atd. Srážky, které spadly za dvě hodiny byly od 55mm do 700mm, což je naprosto výjimečné. Současně budeme tuto problematiku řešit s projektanty a hledat řešení, které by zabránilo těmto situacím. Ještě jednou děkuji všem. Ing. Jan Helikar, starosta obce

Auditor - průzkum trhu a jeho zajištění

|

Dotaz:

Dobrý den, vážený pane starosto, vzhledem k absenci veřejných zastupitelstev bych se vás rád veřejně, nikoliv jen soukromě zeptal, proč se rada 6.4.2020 rozhodla pro provedení průzkumu trhu a vybrání nového auditora pro rok 2020 (s termínem splnění k 30.5.2020)? Tento auditor bude obec stát další peníze, a vzhledem k tomu, že můžeme očekávat propad v příjmové stránce rozpočtu na straně příjmu z daní, bylo by vhodné šetřit, kde se dá. Případ auditora je přesně oblastí, kde obec může ušetřit a poptat audit od kraje zcela zdarma. Proč tedy hodláte utrácet další peníze za věc, za kterou to není potřeba a které by byly potřeba na důležitějších místech? Alvin Korčák - zastupitel obce Vranovice

Odpověď:

Dobrý den, pane Korčáku, rád Vám odpovím veřejně, ani nepředpokládám, že by jste se ptal soukromě. Ing. Dvořák, který nám vykonával každoroční kontrolu hospodaření (tzv. audit) více než deset let, tak se rozhodl svoji činnost, z důvodu důchodového věku, ukončit. Za nového auditora radou obce byla vybrána společnost K auditors s.r.o., která tuto činnost vykonává v mnoha obcích v okolí (např. Přísnotice, Blučina, Vojkovice). Nabízená cena je 36.000,-Kč bez DPH. Tato cena představuje z předpokládaných celkových ročních příjmů obce naprosto zanedbatelných cca 0,00083 procenta. Dobrý auditor každému městu, městské části, či obci, může ušetřit několikanásobně vyšší finanční částku, než jsou jeho naprosto zanedbatelné náklady. Každá obec, město nebo i kraj, ocení zkušenost dobrého soukromého auditora. I naše obec tuto zkušenost má. V rozpočtu na letošní rok bylo s těmito náklady počítáno. Úspory jistě najdeme v jiných oblastech a rozpočet obce pro letošní rok bude, i po výpadku příjmů, výrazně přebytkový. Ing. Jan Helikar, starosta obce

BD Nad Dolinami

|

Dotaz:

Dobrý den, pane starosto. Vzhledem k obrovskému pochybení obce, při stavbě, kontrole stavby, a následně i prodeji bytů v BD na ulici Nad Dolinami, hodláte odstoupit z funkce? Vy, jako starosta obce a oba místostarostové, jakožto lidé, co prováděli na stavbě technický dozor? Předseda SVJ BD Nad Dolinami Petr Žáček

Odpověď:

Dobrý den, pane Žáčku, Řešíte s obcí několik reklamací za SVJ, i za Váš byt. Již v rámci reklamace jste obdržel, jako kupující, výraznou slevu. Dále jsou reklamace, které obec uznala a dále reklamace, které obec neuznala. Vady, které jsou obcí uznány, tak budou odstraněny a veškeré vynaložené náklady budou uplatněny, jako náhrada škody u zhotovitele stavby - společnosti Vašstav, s.r.o. Reklamace, které uznány obcí nebyly, tak řeší příslušný soud. Ten rozhodne o tom, zda došlo k pochybení ze strany prodávajícího, nebo jestli reklamace oprávněna není. Z funkce starosty odstupovat nemám v úmyslu. Vranovice nejsou jenom BD Nad Dolinami. Vranovice jsou rovněž Dům pro seniory, který slouží seniorům, nová školní jídelna, která slouží nejen žákům ZŠ, ale i veřejnosti. Vranovice jsou rovněž Vzdělávací centrum, včetně školního bazénu, nové tělocvičny, nové knihovny a Základní umělecké školy. Vranovice jsou rovněž opravené chodníky a komunikace. Ing. Jan Helikar, starosta obce

Plán sportovně společenského areálu

|

Dotaz:

Dobrý den pane starosto.Poradíte mi,kde si můžu prohlédnout Plán sportovně společenského areálu, který je zveřejněn ve zpravodaji č.2 2020? Bohužel nelze jej zde přečíst ani lupou.Děkuji.S přáním pevného zdraví Saitlová Dobrý den pane starosto.Děkuji za odpověď.Nešlo mi o projekt, ale o plán sportovně společenského areálu, který byl ve zpravodaji nečitelný.Ve zpravodaji č.2 z r. 2020 se píše, že v roce 2008 byla vypracována realizační studie ,proběhla i celospolečenská diskuze, v roce 2009 vznikla rozšířená realizační studie.Je možné umístit na webové stránky obce informace jak vůbec celý areál a okolí má vypadat? Děkuji.Hezký den. Saitlová Dobrý den, pane starosto.Nerada Vás okrádám o Váš čas, ale zeptám se ještě jednou.Zveřejníte na webových stránkách obce vizualizaci sportovně společenského areálu? Děkuji Saitlová    

Odpověď:

Dobrý den, vážená paní Saitlová, projektová dokumentace sportovně společenského areálu je uložena na obecním úřadu. K nahlédnutí je po předchozí dohodě v úřední dny. Vzhledem k současnému nouzovému stavu vyhlášenému vládou ČR, z důvodu vzniklé epidemie, tak doporučuji návštěvu OU v termínu, až po ukončení nouzového stavu. S přáním klidného dne, Ing. Jan Helikar, starosta obce Dobrý den, paní Saitlová, ve Vranovickém zpravodaji byla zveřejněna část projektové dokumentace: výkres č. 2 – koordinační situace. Vizualizace sportovně společenského areálu není součástí projektové dokumentace. Ing. Jan Helikar, starosta obce Dobré ráno paní Saitlová, již v posledním mailu jsem Vám psal, že vizualizace sportovně společenského areálu není a ani nebyla součástí projektové dokumentace, proto není vizualizace projektu k dispozici a proto nemůže být zveřejněna na webových stránkách.

K dispozici je projektová dokumentace.

S přáním klidného dne. Ing. Jan Helikar, starosta obce

kontejner

|

Dotaz:

Dobrý den pane starosto.Neuvažujete zpřísnit dohled nad kontejnerem umístěným na hřbitově?Stává se z něho kontejner na stavební suť.Nejsou výjimkou vyhozené dveře,okna.koberce apod.V těchto dnech je více jak z poloviny naplněn igelitovými pytli se skelnou vatou.Děkuji a přeji hezký den. Saitlová

Odpověď:

Dobrý den, vážená paní Saitlová, zcela souhlasím s tím, že kontejner na hřbitově se stává kontejnerem na veškerý odpad, včetně stavební suti. Tuto skutečnost jsme zaznamenali již před delší dobou a jakmile je kontejner plný, tak jej obec nechává vyvést. Abych byl zcela upřímný, tak si nedovedu představit, jak Vašemu podnětu vyhovět a zpřísnit dohled. Fotopast na hřbitově jsme již zkoušeli umístit a vydržela tam pouze několik dnů, než se "ztratila". Zaplnění kontejneru se pravidelně kontroluje a zajišťuje jeho vyvezení. Na druhou stranu je asi lepší, když neukáznění občané vyhodí odpad do tohoto kontejneru, než kdyby se tohoto odpadu zbavovali jinak a vznikaly tak další černé skládky. Ing. Jan Helikar, starosta obce