Veřejné zakázky

Název Datum Výzva Rozhodnutí
Předcházení vzniku odpadů v obci Vranovice 18.7.2023
Revitalizace veřejného osvětlení obce Vranovice 30.6.2023
Projektová dokumentace Intenzifikace přečerpávací stanice ul. U hřiště 14.6.2023
Ul. Sokolská: rozšíření komunikace + parkovací zálivy 29.8.2022
Dešťová kanalizace – odvodnění křižovatek ulic Nosislavská/Lipová, Zahradní/Lipová 24.1.2022
Intenzifikace přečerpávací stanice – ul. Pouzdřanská 22.11.2021
Oprava chodníků na ul. U Hlinku 23.8.2021
Obec Vranovice – PD pro venkovní sportoviště 9.8.2021
Oprava komunikace a kanalizace – ul. U koupaliště, U Floriánka 21.6.2021
Historie obce – dodávka a instalace mobiliáře 1.6.2021
Projektová dok.-nástavba budovy ZŠ Vranovice 1.6.2021
Intenzifikace přečerpávací stanice – ul. Pouzdřanská 20.4.2021
Opravy odvodňovacích prvků komunikace 8.3.2021
Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace v budově ZŠ 9.2.2021
Oprava chodníků na ul. Nová 27.1.2021
Říčka Šatava 2.2.2021
Obec Vranovice – PD sportoviště ul. Sokolská 1.12.2020
Založení prvků ÚSES v k. ú. Vranovice 7.5.2020
Oprava Přibická 2.2.2020
Hřbitov 1.etapa 7.2.2020
Koupě traktoru 16.1.2020
Oprava chodníků ul. Obchodní a Zahradní 24.6.2019
Změn územního plánu obce Vranovice č. 1 5.11.2019
Sadové úpravy – školní zahrady MŠ a ZŠ 12.9.2019
Právní služby 11.2.2020
Založení prvků ÚSES v k.ú. Vranovice –IP 20 a IP-VN3 10.9.2019