Veřejné zakázky

Název Datum Výzva Rozhodnutí
Oprava Přibická 2.2.2020
Hřbitov 1.etapa 7.2.2020
Koupě traktoru 16.1.2020
Oprava chodníků ul. Obchodní a Zahradní 24.6.2019
Změn územního plánu obce Vranovice č. 1 5.11.2019
Sadové úpravy – školní zahrady MŠ a ZŠ 12.9.2019
Právní služby 11.2.2020
Založení prvků ÚSES v k.ú. Vranovice –IP 20 a IP-VN3 10.9.2019