Obec Vranovice > Obecní úřad a samospráva > Obecní úřad > Kontakty na zaměstnance úřadu

Kontakty na zaměstnance úřadu

 

Zaměstnanec Funkce Telefon E-mail Kancelář
Vedení obce
Mgr. Šárka Novotná starostka obce pev.:  519 433 101
mob.: 602 265 641
starostka@vranovice.eu Školní 1
Ing. arch. Jan Korčák 1.místostarosta obce (neuvolněný) mob.: korcak@vranovice.eu
Bc. Roman Svora 2.místostarosta obce (neuvolněný) mob.: svora@vranovice.eu
Sekretariát starosty, podatelna
Helena Müllerová sekretářka pev.:  519 433 103
mob.: 603 816 019
podatelna@vranovice.eu Školní 1
Matrika
Magda Stehlíková matrikářka
CzechPoint
519 433 103, číslo účastníka 12 matrika@vranovice.eu Školní 1
Účtárna
Eliška Schořová účetní 519 433 103, číslo účastníka 14 ucetni@vranovice.eu Školní 1
Správa majetku
Mgr. Michaela Juklová referentka správy majetku 739 579 812 majetek@vranovice.eu Školní 1
Čistírna odpadních vod (ČOV)
Zdeněk Hochman obsluha ČOV mob.: 728 382 519 ČOV Stará Pouzdřanská
Technické služby
Radek Soukop vedoucí pracovní čety mob.: 733 680 489
Centrum volného času – organizační složka Obce Vranovice
Bc. Dana Kvapilová vedoucí CVČ mob.: 734 375 735 kultura@vranovice.eu U Floriánka 57
Knihovna
Miroslava Čápová knihovna pev.:  519 433 307 knihovna@vranovice.eu U Floriánka 57
TIC
Gabriela Michálková pracovnice TIC mob.: 730 518 758 infocentrum@vranovice.eu Nádražní 112
Kronikář obce Vranovice
Oldřich Vybíral st. kronikář mob.: 721 355 930 kronika@vranovice.eu Školní 1