Moravský rybářský svaz, z.s., p.s., Vranovice

Doručovací adresa MRS, z.s., p.s., Vranovice Dlouhá 28 691 25 Vranovice IČ: 00546984 DIČ: CZ00546984 Obhospodařované revíry:  Svratka 1 Svratka 1A Svratka 1M Výbor MRS předseda: Zdeněk Škňouřil, Obchodní 49, 691 25, Vranovice jednatel: Luboš Mrkvica Dlouhá, 28, 691 25, Vranovice Rybářský spolek byl založen v roce 1900. Současná organizace hospodaří a vykonává rybářské právo … Číst dále… 

Myslivecké sdružení Vranovice – Přibice

Členská základna: 26 členů (ke dni 21. 1. 2019) Výbor: předseda: Ing. Václav Procházka místopředseda: Ing. Václav Koubek hospodář: Vladimír Kellner finanční hospodář: Karol Maráz jednatel: Václav Kozel člen výboru: Václav Koubek člen výboru: Antonín Celnar Výměra honitby Vranovice – Přibice činí 1204 ha z toho orná půda 1040 ha, lesní pozemky 73 ha, vinice … Číst dále… 

Junák – český skaut, z. s.

Oficiální název: Junák – český skaut, z. s. Klubovna: U Koupaliště 113 Vranovice, PSČ 691 25 Název oddílu: 2. oddíl Jaguáři Vranovice Vůdce vranovického oddílu: Radek Šťastný, kontakt: Obzen@skaut.cz Vůdce skautského střediska: Jan Korčák, kontakt: Jankorcak@skaut.cz Mediální zpravodaj: Alvin Korčák, kontakt: alvinkorcak@gmail.com Skautský oddíl ve Vranovicích sdružuje skautky a skauty již od předškolního věku až … Číst dále… 

Změna jména a příjmení

Změna jména a příjmení Název životní situace Změna jména a příjmení Základní popis Změna jména a příjmení Oprávněn jednat Fyzická osoba starší 18ti let nebo zákonný zástupce (např. u nezletilých dětí jeden z rodičů) Podmínky a postup řešení Žadatel podá písemně žádost na matričním úřadu dle místa trvalého pobytu, u nezletilých dětí dle místa trvalého … Číst dále… 

Vystavení rodného listu narozeného dítěte

Vystavení rodného listu narozeného dítěte Název životní situace Vystavení rodného listu narozeného dítěte Základní popis Vystavení rodného listu narozeného dítěte Oprávněn jednat Rodiče dítěte Podmínky a postup řešení Matrika narození na základě hlášení, které obdrží od lékaře nebo z nemocnice ( porod by musel nastat v matričním obvodu matričního úřadu Pohořelice ), vystaví rodný list. K vystavení … Číst dále… 

Vydávání osvědčení o státním občanství ČR

Vydávání osvědčení o státním občanství ČR Název životní situace Vydávání osvědčení o státním občanství ČR Základní popis Osvědčení o státním občanství České republiky je listina, kterou se prokazuje státní občanství České republiky. V osvědčení o státním občanství České republiky krajský úřad uvede, že určitá osoba je státním občanem České republiky. Oprávněn jednat Žádost o vydání osvědčení … Číst dále… 

Uzavření manželství

Uzavření manželství Název životní situace Uzavření manželství Základní popis Uzavření manželství Oprávněn jednat Snoubenci Podmínky a postup řešení Snoubenci podají žádost na matričním úřadu, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. V případě uzavření sňatku církevní formou je příslušný matriční úřad, do jehož obvodu patří obřadní místnost nebo kostel státem uznané církve. Zahájení řešení Osobní … Číst dále… 

Úmrtí občana

Úmrtí občana Název životní situace Úmrtí občana Základní popis Úmrtní list Oprávněn jednat Oprávněné osoby dle § 8,odst. 8 zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách,jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů: – manžel – rodiče – děti – prarodiče – vnuci -sourozenci. Dále dle § 25,písm.d, zák. 301/2000 Sb. … Číst dále… 

Ověřování pravosti podpisů a kopií

Ověřování pravosti podpisů a kopií Název životní situace Ověřování pravosti podpisů a kopií Základní popis Ověřování pravosti podpisu a ověřování shody opisů nebo kopie s listinou Oprávněn jednat V případě ověření pravosti podpisu musí být fyzicky přítomna osoba, jejíž podpis je ověřován. Podmínky a postup řešení Návštěva pracoviště, které je pověřeno ověřováním (matrika OÚ Vranovice). … Číst dále…