Junák – český skaut, z. s.

Oficiální název:
Junák – český skaut, z. s.

Klubovna:
U Koupaliště 113
Vranovice, PSČ 691 25

Název oddílu:
2. oddíl Jaguáři Vranovice

Vůdce vranovického oddílu:
Radek Šťastný, kontakt: Obzen@skaut.cz

Vůdce skautského střediska:
Jan Korčák, kontakt: Jankorcak@skaut.cz

Mediální zpravodaj:
Alvin Korčák, kontakt: alvinkorcak@gmail.com

Skautský oddíl ve Vranovicích sdružuje skautky a skauty již od předškolního věku až po věk dospělý. Snaží se rozvíjet komplexně znalosti přírody, přežití v přírodě, fyzickou kondici, ale i kulturní a společenské schopnosti a znalosti. Ve svých řadách rádi přivítají nové zájemce. Více informací na webu: http://jaguari.junakvranovice.cz/, popřípadě na webu skautského střediska: http://junakvranovice.cz a u výše uvedených kontaktních osob.