Obec Vranovice > Zájmové spolky > Moravský rybářský svaz, z.s., p.s., Vranovice > Moravský rybářský svaz, z.s., p.s., Vranovice

Moravský rybářský svaz, z.s., p.s., Vranovice

1347346837

Doručovací adresa
MRS, z.s., p.s., Vranovice
Dlouhá 28
691 25 Vranovice

IČ: 00546984
DIČ: CZ00546984

Obhospodařované revíry: 
Svratka 1
Svratka 1A
Svratka 1M

Výbor MRS
předseda: Zdeněk Škňouřil, Obchodní 49, 691 25, Vranovice
jednatel: Luboš Mrkvica Dlouhá, 28, 691 25, Vranovice

Rybářský spolek byl založen v roce 1900.

Současná organizace hospodaří a vykonává rybářské právo na třech revírech. Jedná se o 11 km spodního úseku Svratky, říčku Šatavu a stojaté vody s názvy Stříbrňák, Jordán, Lhéta, Rohlíka, Hakle. Celkem se jedná o 32 ha vod.
Členskou základu k 31.12.2018 tvoří 668 členů. Organizace se věnuje zarybňování a údržbě přidělených revírů, práci s mládeží, rybochovu, nebo pořádání závodů.