Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2013 > Ověřování pravosti podpisů a kopií

Ověřování pravosti podpisů a kopií

Ověřování pravosti podpisů a kopií

Ověřování pravosti podpisů a kopií

Název životní situace

Ověřování pravosti podpisů a kopií

Základní popis
Ověřování pravosti podpisu a ověřování shody opisů nebo kopie s listinou
Oprávněn jednat
V případě ověření pravosti podpisu musí být fyzicky přítomna osoba, jejíž podpis je ověřován.
Podmínky a postup řešení
Návštěva pracoviště, které je pověřeno ověřováním (matrika OÚ Vranovice).
Zahájení řešení
Návštěva pracoviště, které je pověřeno ověřováním (matrika OÚ Vranovice).
Na které instituci řešit
Obecní úřad Vranovice, matrika, Školní 1
Kde, s kým a kdy
Obecní úřad Vranovice, matrika, Školní 1
Zuzana Škamradová
Úřední hodiny:
Pondělí 07:00 – 19:00 hod.
Středa 07:00 – 17:00 hod.
Potřebné doklady
K legalizaci na úřadě předložte listinu, na které chcete ověřit pravost podpisu.
Žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti platný (dle § 18 zákona o ověřování)
občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince,
průkaz žadatele o udělení azylu, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu,
průkaz o povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl,
průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo
průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.
K vidimaci na úřadě předložte vidimovanou listinu a listinu z níž byla pořízena.  
Potřebné formuláře
Formuláře nejsou potřeba.
Poplatky a úhrada
Legalizace – 30,- Kč za ověřování pravosti podpisu
Vidimace – 30,- Kč za ověření každé započaté stránky
Správní poplatky jsou vybírány na sekretariátě Obecního úřadu Vranovice.
Lhůty pro vyřízení
Na počkání.
Další účastníci
Nejsou.
Elektronická služba
Pouze k podání informací – matrika@vranovice.eu
Postup dle předpisu
Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení )
Opravné prostředky
Nejsou potřeba.
Sankce
Žádné.
Jiné zdroje informací
Z uvedených zákonů.
Za správnost popisu odpovídá
Zuzana Škamradová
Platnost ke dni

18.03.2010

Poslední aktualizace

18.03.2010

Konec platnosti

Není stanoveno