Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2013 > Vystavení rodného listu narozeného dítěte

Vystavení rodného listu narozeného dítěte

Vystavení rodného listu narozeného dítěte

Vystavení rodného listu narozeného dítěte

Název životní situace

Vystavení rodného listu narozeného dítěte

Základní popis
Vystavení rodného listu narozeného dítěte
Oprávněn jednat
Rodiče dítěte
Podmínky a postup řešení
Matrika narození na základě hlášení, které obdrží od lékaře nebo z nemocnice ( porod by musel nastat v matričním obvodu matričního úřadu Pohořelice ), vystaví rodný list. K vystavení rodného listu dítěte je potřeba :
– oddací list rodičů
– u svobodné matky – rodný list případně protokol o určení otcovství k nenarozenému
dítěti
– u rozvedené matky je nutné předložit kromě rodného listu pravomocný rozsudek o
rozvodu
– u ovdovělé matky – rodný list a úmrtní list manžela
– dohoda o jméně /jménech/ dítěte podepsaná od obou rodičů
– občanské průkazy rodičů dítěte nebo cestovní doklady /u CP je nutno předložit trvalý
pobyt/
– Převzetí rodného listu : rodiče dítěte /po předložení OP/,
– prarodiče,sourozenci /po předložení OP a rodného nebo oddacího listu/
– zplnomocněný zástupce /po předložení OP a plné moci/
Zahájení řešení
V případě, že matrika nebude mít potřebné doklady nebo údaje nutné pro zápis do matriky a vystavení rodného listu, budou se muset rodiče osobně dostavit na matriční úřad – matriku narození.
Na které instituci řešit
Obecní úřad Vranovice, matrika, Školní 1.
Kde, s kým a kdy
Obecní úřad Vranovice, matrika, Školní 1.
Zuzana Škamradová
Úřední hodiny:
Pondělí 07:00 – 19:00 hod.
Středa 07:00 – 17:00 hod.
v ostatní dny telefonicky na čísle 519 433 103
Potřebné doklady
Viz výše uvedený bod č.3.
Potřebné formuláře
Uznání otcovství před narozením dítěte se sepisuje na kterémkoliv matričním úřadu.
Uznání otcovství narozeného dítěte se sepisuje na kterémkoliv matričním úřadu.
(matrika OÚ Vranovice)
Poplatky a úhrada
Vystavení prvopisu matričního dokladu nepodléhá správnímu poplatku.
Každý další výpis/duplikát/ podléhá správnímu poplatku 100,-Kč, který se vybírá na pokladně Obecního úřadu Vranovice.
Duplikáty rodných listů jsou vystavovány matrikou podle místa narození žadatele.
Lhůty pro vyřízení
Do 30 dnů od obdržení hlášení o narození od zdravotnického zařízení.
Vystavení duplikátu rodného listu do 30 dnů od podání žádosti u příslušného matričního úřadu. (např. matrika OÚ Vranovice).
Další účastníci
Viz bod č.3.
Elektronická služba
Jen pro získání informace lze využít adresu : matrika@vranovice.eu
Postup dle předpisu
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Opravné prostředky
Žádné.
Sankce
Žádné.
Jiné zdroje informací
Dle výše uvedených zákonů nebo na jakémkoliv matričním úřadu.
Za správnost popisu odpovídá
Zuzana Škamradová
Platnost ke dni

18.03.2010

Poslední aktualizace

18.03.2010

Konec platnosti

Není stanoveno

Poznámka

Obecní úřad Vranovice, Školní 1, matrika, Zuzana Škamradová,  tel. 519 433 103 nebo využijte elektronickou službu dle bodu č. 12 tohoto návodu na řešení životních situací.

Související životní situace

Hlášení trvalého pobytu