Poskytnutí osobních údajů z informačního systému

Poskytnutí osobních údajů z informačního systému

Poskytnutí osobních údajů z informačního systému Název životní situace Poskytnutí osobních údajů z informačního systému Základní popis Ministerstvo, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují údaje z informačního systému v rozsahu nezbytně nutném a za podmínek stanovených zákonem o evidenci obyvatel nebo zvláštním právním předpisem. Obyvateli staršímu 15 let na základě písemné žádosti poskytuje … Číst dále… 

Hlášení trvalého pobytu

Hlášení trvalého pobytu

Hlášení trvalého pobytu Název životní situace Hlášení trvalého pobytu Základní popis Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální … Číst dále… 

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Název životní situace Vydání občanského průkazu Základní popis Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, může mít občanský průkaz jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník. … Číst dále… 

Osvědčení o státním občanství k 1. OP

Osvědčení o státním občanství k 1. OP

Osvědčení o státním občanství k 1. OP Název životní situace Osvědčení o státním občanství k 1. OP Základní popis Osvědčení o státním občanství České republiky je listina, kterou se prokazuje státní občanství České republiky. V osvědčení o státním občanství České republiky krajský úřad uvede, že určitá osoba je státním občanem České republiky. Oprávněn jednat Žádost o vydání osvědčení … Číst dále… 

Vydání cestovních dokladů

Vydání cestovních dokladů

Vydání cestovních dokladů Název životní situace Vydání cestovních dokladů Základní popis Cestovní doklad je veřejná listina opravňující občana k opuštění území České republiky přes hraniční přechod. Cestovním dokladem občan prokazuje své jméno, příjmení, rodné číslo, podobu , státní občanství ČR a další údaje zapsané v cestovním dokladu. Ve lhůtě 30 dnů se vydává cestovní pas se … Číst dále… 

K prohlédnutí je nová fotogalerie vnitřních společenských prostor v DPS

DPS kvelbene prostory

Chátrající prostory bývalého zemědělského družstva se změnily k nepoznání. Novou budovu Domu pro seniory už postupně obydlují nájemníci z řad seniorů, vznikla zde jídelna, která denně vydá až na 500 obědů, kvelbené společenské prostory poskytují zázemí například pro Klub důchodců, Klub maminek, nabízí se také možnost pronájmu pro společenské akce, přibude také kadeřnictví nebo masáže … … Číst dále…