Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2013 > Poskytnutí osobních údajů z informačního systému

Poskytnutí osobních údajů z informačního systému

Poskytnutí osobních údajů z informačního systému

Poskytnutí osobních údajů z informačního systému

Název životní situace

Poskytnutí osobních údajů z informačního systému

Základní popis
Ministerstvo, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují údaje z informačního systému v rozsahu nezbytně nutném a za podmínek stanovených zákonem o evidenci obyvatel nebo zvláštním právním předpisem.
Obyvateli staršímu 15 let na základě písemné žádosti poskytuje ohlašovna v místě trvalého pobytu písemně údaje vedené v informačním systému k jeho osobě s výjimkou údaje o osvojeném dítěti, který se poskytuje pouze obyvateli staršímu 18 let.
Oprávněn jednat
Občan starší 15 let.
Za občana mladšího 15 let nebo zbaveného způsobilosti k právn
Podmínky a postup řešení
Občan předloží písemnou žádost nebo vyplněný tiskopis se svým úředně ověřeným podpisem.
Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, pokud občan žádost podepíše před pracovníkem ohlašovny a předloží občanský průkaz.
Zahájení řešení
Nutná osobní návštěva ohlašovny.
Na které instituci řešit
Obecní úřad Vranovice, matrika, Školní 1 
Kde, s kým a kdy
Obecní úřad Vranovice, matrika, Školní 1
Zuzana Škamradová 
Úřední hodiny:
Pondělí 07:00 – 19:00 hod.
Středa 07:00 – 17:00 hod.
Potřebné doklady
Platný občanský průkaz.
Potřebné formuláře
Tiskopis žádosti o poskytnutí údajů z informačního systému je k dispozici na Obecním úřadě Vranovice, matrika, Školní 1.
Poplatky a úhrada
Za poskytnutí osobních údajů činí správní poplatek 50,- Kč.
Správní poplatek se hradí v hotovosti na pokladně.
Lhůty pro vyřízení
Výpis osobních údajů z informačního systému je většinou poskytován na počkání.
Další účastníci
nejsou
Elektronická služba
Jen pro získání informace lze využít adresu : matrika@vranovice.eu
Postup dle předpisu
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších novel.
Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel.
Opravné prostředky
Vyhovuje-li se podle tohoto zákona podání žadatele v plném rozsahu, nevydává se rozhodnutí ve správním řízení.
V opačném případě vydává ohlašovna rozhodnutí, proti kterému lze podat odvolání ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje podáním u Obecního úřadu Vranovice, matrika, Školní 1.
Sankce
nejsou
Jiné zdroje informací
Obecní úřad Vranovice, Školní 1,
tel.: 519 433 103
Za správnost popisu odpovídá
Zuzana Škamradová
Platnost ke dni

18.03.2010

Poslední aktualizace

18.03.2010

Konec platnosti

Není stanoveno