V kostele zazpíval smíšený pěvecký sbor z Hustopečí spolu se Sborečkem ZŠ ve Vranovicích

PB170243

Nedělní mše svatá v kostele Navštívení Panny Marie ve Vranovicích byla věnována vzpomínce na pedagoga, varhaníka a sbormistra, p. Antonína Šmardu, který ve Vranovicích řadu let působil. Na jeho památku zazpíval Smíšený pěvecký sbor z Hustopečí u Brna společně se Sborečkem Základní školy ve Vranovicích … … Číst dále… 

Změna jména a příjmení

Změna jména a příjmení

Změna jména a příjmení Název životní situace Změna jména a příjmení Základní popis Změna jména a příjmení Oprávněn jednat Fyzická osoba starší 18ti let nebo zákonný zástupce (např. u nezletilých dětí jeden z rodičů) Podmínky a postup řešení Žadatel podá písemně žádost na matričním úřadu dle místa trvalého pobytu, u nezletilých dětí dle místa trvalého … Číst dále… 

Vystavení rodného listu narozeného dítěte

Vystavení rodného listu narozeného dítěte

Vystavení rodného listu narozeného dítěte Název životní situace Vystavení rodného listu narozeného dítěte Základní popis Vystavení rodného listu narozeného dítěte Oprávněn jednat Rodiče dítěte Podmínky a postup řešení Matrika narození na základě hlášení, které obdrží od lékaře nebo z nemocnice ( porod by musel nastat v matričním obvodu matričního úřadu Pohořelice ), vystaví rodný list. K vystavení … Číst dále… 

Vydávání osvědčení o státním občanství ČR

Vydávání osvědčení o státním občanství ČR

Vydávání osvědčení o státním občanství ČR Název životní situace Vydávání osvědčení o státním občanství ČR Základní popis Osvědčení o státním občanství České republiky je listina, kterou se prokazuje státní občanství České republiky. V osvědčení o státním občanství České republiky krajský úřad uvede, že určitá osoba je státním občanem České republiky. Oprávněn jednat Žádost o vydání osvědčení … Číst dále… 

Uzavření manželství

Uzavření manželství

Uzavření manželství Název životní situace Uzavření manželství Základní popis Uzavření manželství Oprávněn jednat Snoubenci Podmínky a postup řešení Snoubenci podají žádost na matričním úřadu, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. V případě uzavření sňatku církevní formou je příslušný matriční úřad, do jehož obvodu patří obřadní místnost nebo kostel státem uznané církve. Zahájení řešení Osobní … Číst dále… 

Úmrtí občana

Úmrtí občana

Úmrtí občana Název životní situace Úmrtí občana Základní popis Úmrtní list Oprávněn jednat Oprávněné osoby dle § 8,odst. 8 zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách,jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů: – manžel – rodiče – děti – prarodiče – vnuci -sourozenci. Dále dle § 25,písm.d, zák. 301/2000 Sb. … Číst dále… 

Ověřování pravosti podpisů a kopií

Ověřování pravosti podpisů a kopií

Ověřování pravosti podpisů a kopií Název životní situace Ověřování pravosti podpisů a kopií Základní popis Ověřování pravosti podpisu a ověřování shody opisů nebo kopie s listinou Oprávněn jednat V případě ověření pravosti podpisu musí být fyzicky přítomna osoba, jejíž podpis je ověřován. Podmínky a postup řešení Návštěva pracoviště, které je pověřeno ověřováním (matrika OÚ Vranovice). … Číst dále…