Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2013 > Obec slavnostně přivítala nové občánky

Obec slavnostně přivítala nové občánky

Vendula Adriana Veronika Hana
(Text a foto: Petra Holásková)

Protože narození miminka je v každé rodině významnou událostí, i naše obec k této příležitosti přistupuje zodpovědně a každoročně přivítá desítky novorozených dětí. V sobotu 12. října na tuto tradici opět navázala a v obřadní síni Obecního úřadu ve Vranovicích se uskutečnilo slavnostní vítání nových občánků, které proběhlo ve třech skupinkách. Od desíti hodin se vítání zúčastnila Vendula Janíková, Hana Melková, Adriana Klinková a Veronika Jandásková, o půl jedenácté začalo vítání s miminky Adamem Klimešem, Markétou Procházkovou a Nelou Skalníkovou, od jedenácti hodin s Janou Švábíkovou, Annou Rohrerovou a Amálií Biedermannovou .

Program připravila Zuzana Škamradová, obohatilo ho vystoupení Sborečku, který zazpíval za doprovodu hry na varhany paní Mgr. Pavlou Pantákovou. Krásnou básničku přednesla přítomným Markétka Fiemová z MŠ Vranovice a následně předala s Matýskem Hochmanem a s paní učitelkou Yvetou Šturmovou za Obec Vranovice malé dárečky pro děti jako vzpomínku na tuto událost.

Slavnostní projev pronesl zastupitel obce Ing. Jaroslav Pezlar, verše zarecitovala slečna Vybíralová. Na závěr se všichni účastníci podepsali do Pamětní knihy.