Změna jména a příjmení

Změna jména a příjmení

Změna jména a příjmení Název životní situace Změna jména a příjmení Základní popis Změna jména a příjmení Oprávněn jednat Fyzická osoba starší 18ti let nebo zákonný zástupce (např. u nezletilých dětí jeden z rodičů) Podmínky a postup řešení Žadatel podá písemně žádost na matričním úřadu dle místa trvalého pobytu, u nezletilých dětí dle místa trvalého … Číst více 

Vystavení rodného listu narozeného dítěte

Vystavení rodného listu narozeného dítěte

Vystavení rodného listu narozeného dítěte Název životní situace Vystavení rodného listu narozeného dítěte Základní popis Vystavení rodného listu narozeného dítěte Oprávněn jednat Rodiče dítěte Podmínky a postup řešení Matrika narození na základě hlášení, které obdrží od lékaře nebo z nemocnice ( porod by musel nastat v matričním obvodu matričního úřadu Pohořelice ), vystaví rodný list. K vystavení … Číst více 

Vydávání osvědčení o státním občanství ČR

Vydávání osvědčení o státním občanství ČR

Vydávání osvědčení o státním občanství ČR Název životní situace Vydávání osvědčení o státním občanství ČR Základní popis Osvědčení o státním občanství České republiky je listina, kterou se prokazuje státní občanství České republiky. V osvědčení o státním občanství České republiky krajský úřad uvede, že určitá osoba je státním občanem České republiky. Oprávněn jednat Žádost o vydání osvědčení … Číst více 

Uzavření manželství

Uzavření manželství

Uzavření manželství Název životní situace Uzavření manželství Základní popis Uzavření manželství Oprávněn jednat Snoubenci Podmínky a postup řešení Snoubenci podají žádost na matričním úřadu, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. V případě uzavření sňatku církevní formou je příslušný matriční úřad, do jehož obvodu patří obřadní místnost nebo kostel státem uznané církve. Zahájení řešení Osobní … Číst více 

Úmrtí občana

Úmrtí občana

Úmrtí občana Název životní situace Úmrtí občana Základní popis Úmrtní list Oprávněn jednat Oprávněné osoby dle § 8,odst. 8 zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách,jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů: – manžel – rodiče – děti – prarodiče – vnuci -sourozenci. Dále dle § 25,písm.d, zák. 301/2000 Sb. … Číst více 

Ověřování pravosti podpisů a kopií

Ověřování pravosti podpisů a kopií

Ověřování pravosti podpisů a kopií Název životní situace Ověřování pravosti podpisů a kopií Základní popis Ověřování pravosti podpisu a ověřování shody opisů nebo kopie s listinou Oprávněn jednat V případě ověření pravosti podpisu musí být fyzicky přítomna osoba, jejíž podpis je ověřován. Podmínky a postup řešení Návštěva pracoviště, které je pověřeno ověřováním (matrika OÚ Vranovice). … Číst více 

Poskytnutí osobních údajů z informačního systému

Poskytnutí osobních údajů z informačního systému

Poskytnutí osobních údajů z informačního systému Název životní situace Poskytnutí osobních údajů z informačního systému Základní popis Ministerstvo, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují údaje z informačního systému v rozsahu nezbytně nutném a za podmínek stanovených zákonem o evidenci obyvatel nebo zvláštním právním předpisem. Obyvateli staršímu 15 let na základě písemné žádosti poskytuje … Číst více 

Hlášení trvalého pobytu

Hlášení trvalého pobytu

Hlášení trvalého pobytu Název životní situace Hlášení trvalého pobytu Základní popis Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální … Číst více