Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Název životní situace Vydání občanského průkazu Základní popis Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, může mít občanský průkaz jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník. … Číst více 

Osvědčení o státním občanství k 1. OP

Osvědčení o státním občanství k 1. OP

Osvědčení o státním občanství k 1. OP Název životní situace Osvědčení o státním občanství k 1. OP Základní popis Osvědčení o státním občanství České republiky je listina, kterou se prokazuje státní občanství České republiky. V osvědčení o státním občanství České republiky krajský úřad uvede, že určitá osoba je státním občanem České republiky. Oprávněn jednat Žádost o vydání osvědčení … Číst více 

Vydání cestovních dokladů

Vydání cestovních dokladů

Vydání cestovních dokladů Název životní situace Vydání cestovních dokladů Základní popis Cestovní doklad je veřejná listina opravňující občana k opuštění území České republiky přes hraniční přechod. Cestovním dokladem občan prokazuje své jméno, příjmení, rodné číslo, podobu , státní občanství ČR a další údaje zapsané v cestovním dokladu. Ve lhůtě 30 dnů se vydává cestovní pas se … Číst více 

K prohlédnutí je nová fotogalerie vnitřních společenských prostor v DPS

DPS kvelbene prostory

Chátrající prostory bývalého zemědělského družstva se změnily k nepoznání. Novou budovu Domu pro seniory už postupně obydlují nájemníci z řad seniorů, vznikla zde jídelna, která denně vydá až na 500 obědů, kvelbené společenské prostory poskytují zázemí například pro Klub důchodců, Klub maminek, nabízí se také možnost pronájmu pro společenské akce, přibude také kadeřnictví nebo masáže … … Číst více 

Školní restaurace v DPS byla slavnostně otevřena

Školní restaurace v DPS byla slavnostně otevřena

Už více jak tři měsíce funguje v naší obci nově vybudované stravovací zařízení v Domě pro seniory, jejímž provozovatelem se stala společnost SCOLAREST. Každý den vydá až na 500 obědů. Za přítomnosti zástupců ze strany provozovatele, starosty a místostarosty Obce Vranovice, ředitelky ZŠ a pozvaných hostů z řad zastupitelů, starostů okolních obcí, pedagogů, provozních pracovnic … Číst více