Obec Vranovice > Aktuality

Aktuální informace pro občany k záměru firmy AGRO KLIMUS “Těžby štěrkopísků a rekultivace” na katastru obce Vranovice

Aktuální informace pro občany k záměru firmy AGRO KLIMUS “Těžby štěrkopísků a rekultivace” na katastru obce Vranovice

Vedení obce sleduje průběh vývoje posouzení záměru firmy AGRO KLIMUS s.r.o., Městečko 22, Velké Němčice, ve věci těžby štěrkopísků a rekultivace v k. ú. Vranovice, tj. vybudování nové pískovny s následným zavážením vytěženého prostoru inertním odpadem, a to v severozápadní části katastru naší obce. V této souvislosti vás vážení občané informujeme o aktuálním dění k tomuto projektu. V měsíci … Číst dále… 

Rada ocenila své občany za reprezentaci obce

Foto Motivacni dotace 1

Již podeváté ocenila Rada obce Vranovice své občany, kteří se v uplynulém roce svými aktivitami a činností zasloužili o reprezentaci a šíření dobrého jména obce Vranovice v různých oblastech společenského života – kulturního, sportovního, pedagogického, nebo v jiných prospěšných aktivitách. V letošním roce rada obce rozhodla, že za rok 2022 bude mimořádná dotace udělena paní … Číst dále… 

Májová ročník 2005

IMG 1147

Měsíce příprav, nácviky tanců, pochodu, verbuňku i Moravské besedy, to vše bylo završeno v sobotu 6. května 2023, kdy v ulicích Vranovic zazněl zpěv a juchání stárků v krojích. K osmnácti párům stárků ve vranovských a kyjovských krojích se přidalo i 18 krojovaných capartů, kteří si pod vedením Mirky Čápové nacvičili krásné tanečky i pochod. … Číst dále… 

Zprávy ze zastupitelstva

Obr zastupitelstvo

V úterý 25. dubna proběhlo 2. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vranovice, na jehož jednání byl, obdobně jako už dříve v Radě obce, projednán záměr společnosti Agro Klimus, se sídlem Velké Němčice, týkající se projektu těžby štěrkopísku v katastru obce a následné zavážení vytěženého prostoru inertním odpadem. Starostka informovala přítomné zastupitele a občany o postoji a … Číst dále… 

Výlet posluchačů univerzity třetího věku do obory Termanec

20230418 135741

Posluchači univerzity třetího věku, která je organizována Centrem volného času Vranovice ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity Praha, v minulém týdnu zakončili letní semestr studia výletem do obory Termanec. Studijním oborem letního semestru byla „Historie a současnost české myslivosti“, takže vycházka oborou, která se nachází v bezprostřední blízkosti Vranovic byla více než … Číst dále… 

Nové školní třídy byly představeny veřejnosti

20230419 165915

Ve středu 19. dubna 2023 proběhla v rámci Dne otevřených dveří ve školní budově na Masarykově ulici prohlídka nových tříd v nově vybudovaném prostoru 3. patra v části objektu školy, a to za přítomnosti vedení obce, pozvaných hostů z řad zastupitelů obce, zástupců škol sousedních obcí a zaměstnanců obce. Starostka obce Šárka Novotná přivítala hosty a v krátkém projevu objasnila … Číst dále… 

Poplatky v roce 2023

Poplatky v roce 2023

Vážení občané, Obecní úřad Vranovice oznamuje, že bude vybírat poplatky pro rok 2023 od 6.3.2023. Splatnost je do 31. 5. 2023. POPELNICE – Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – částka 450 Kč/osoba/kalendářní rok platí každá osoba s trvalým pobytem v obci a platí se také za vlastnictví neobydlené nemovitosti … Číst dále…