Vranovice pomáhají

vranovice defaultni obrazek

Na podporu tornádem zasažených oblastí Rada obce schválila příspěvek ve výši 20 000 Kč. Schválená částka bude zaslána na účet Finanční sbírky zřízené Jihomoravským krajem. V souvislosti s pomocí postiženým obcím vedení obce Vranovice děkuje Sboru dobrovolných hasičů Vranovice a všem dobrovolníkům z řad vranovických občanů, kteří se aktivně zapojili do pomoci v oblasti zasažené … Číst více 

Vysokorychlostní trať – studie

2020 05 11 VRT a Vranovice a okolí 2 Stránka 01

Stavba vysokorychlostní tratě je významným projektem České republiky, který pomůže vyrovnat rozdíly mezi regiony, propojí ekonomicky nejaktivnější města, zkrátí dobu cestování, zrychlí expresní i rychlíkové spoje, ulehčí stávající osobní dopravě na příměstských spojích a v neposlední řadě je i k přírodě šetrnějším způsobem dopravy. Ve vranovické lokalitě by trať měla vést přes Vranovický les, Hájek, … Číst více 

Jak efektivně pomáhat. Informace z Břeclavi a Hodonínska

vranovice defaultni obrazek

Dobrý den, děkujeme vám za opravdu masivní pomoc v prvních 24 hodinách a posílám aktualizaci potřeb a možností zapojení. 1) V Břeclavi nyní již mohou prohlásit, že mají dostatek vody, jídla, oblečení a hraček. Další potřeba nejsou. 2) Čeho je naopak po prvním dni stále výrazný nedostatek, jsou latě, trámy, spojovací materiál (hřebíky a vruty delší … Číst více 

Zprávy ze zastupitelstva

Obr zastupitelstvo

Ve čtvrtek 24. června se uskutečnilo veřejné jednání zastupitelstva obce. Stěžejním tématem zastupitelstva bylo hodnocení a hospodářské výsledky minulého roku. S dopadem nouzového stavu na obec, o kterém referoval starosta Jan Helikar, byly spojeny tři žádosti o prominutí nájemného za dobu nouzového stavu. Všechny tři žádosti zastupitelstvo schválilo. Dále starosta informoval o výsledné zprávě auditora. … Číst více 

Pomoc postiženým oblastem

Obec Vranovice zjišťovala možnosti pomoci oblastem postiženým včerejším tornádem. Jak je možné přispět? V přiloženém odkaze najdete všechny aktuálně probíhající sbírky. Finanční příspěvky mohou občané směřovat nadacím, které sbírky organizují a jejichž kontakty najdete v příloze. Materiální pomoc mohou lidé volat na číslo 800 129 921. Linka má fungovat i o víkendu. POMOC  POSTIŹENÝM OBLASTEM … Číst více 

Zpráva o kvalitě vody ve Vranovicích

frthrt

na  webových stránkách společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav https://www.vak-bv.cz/informace-pro-zakazniky/aktuality/ jsou zveřejněny aktuální výsledky kvality dodávané vody ve Vranovicích. Jedná se o rozbor ze dne 21.6.2021 pro ukazatele amonné ionty, dusitany a dusičnany, kde tyto ukazatele splňují stanovené hygienické limity. Vydané omezení zůstává i přesto nadále v platnosti z důvodu předběžné opatrnosti. … Číst více 

Aktuální informace VaK ke kvalitě vody

frthrt

Vodovody a kanalizace informují o rozborech vody z rozvodné vodovodní sítě obce Vranovice provedených dne 15. 6. 2021. Výsledky rozborů najdete v níže uvedené příloze. Další vzorkování bude provedeno v tomto týdnu. Tyto informace jsou zveřejněny také v aktualitách na našich webových stránkách www.vak-bv.cz  O vývoji situace budeme informovat.   … Číst více 

Čím více třídíme tím víc získáme

logo

Za rok 2020 obec vytřídila celých 171 058 kilo odpadu což je o 22 240 kg více než v roce 2019. Recyklací a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit Vranovice uspořily téměř 4 000 GJ, což odpovídá roční spotřebě energie téměř 500 domácností, a zároveň jsme v systému tříděného sběru a … Číst více