Jak jsme se v roce 2021 podíleli na ochraně životního prostředí

20220509 135338

Díky svým obyvatelů se obec Vranovice může v roce 2021 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 0,99 t. Na každého obyvatele tak připadá 0,40 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena spotřeba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část … Read More… 

2022 – rok oslav 200. výročí narození Johanna Gregora Mendela

sifra pana Mendela

Johann Gregor Mendel tzv. otec genetiky (1822 – 1884). Narodil se v Hynčicích ve Slezsku, v Brně působil od svých jednadvaceti let až do smrti. Prováděl zde pokusy s hybridy rostlin a publikoval jejich výsledky, které se staly základem genetiky. Jihomoravský kraj si společně s SVČ Lužánky připravily hry s tímto tématem spjaté. První hra … Read More… 

Zastupitelstvo schválilo všechny žádosti spolků o dotace

Obr zastupitelstvo

Ve čtvrtek 28. dubna se uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelé byli seznámeni s hospodařením obce za I. čtvrtletí roku 2022. Z předložených výsledků vyplývá, že finanční hospodaření obce je v souladu se schváleným rozpočtem pro rok 2021. Celková zadluženost obce klesla o 1. 125. 836 Kč, což odpovídá plánovaným splátkám. Daňové příjmy se podařilo, … Read More… 

Oznámení změny výše stočného na rok 2022

Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce Vranovice č. 5/2021 Vám oznamujeme, že pro rok 2022 dochází ke změně výše stočného. Výše stočného bude vypočtena na základě spotřeby pitné vody odečtením stavu vodoměru na příslušné vodovodní přípojce. Cena bez DPH    Cena s DPH (10%) 35 Kč bez DPH   38,50 Kč s DPH / m3 Kalkulace ceny … Read More… 

Nominujte vaše top podniky

Logotyp jihomoravsky kraj RGB

Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o. připravila anketu k nominaci VAŠEHO TOP PODNIKU. Kdo by měl chuť podpořit nějaký svůj oblíbený podnik, restauraci, cukrárnu, kavárnu, bistro, vinotéku apod. prosím tedy o vyplnění dotazníků níže. https://www.survio.com/survey/d/R6Z/NOMINACE-2022 Vyplnit jej můžete do pátku 29.4. a pokud neznáte odpověď, stačí vyplnit jedním slovem „nevím“. … Read More…