Parkujte bezpečně a ohleduplně.

parking place 160746 1280

Opětovně apelujeme na řidiče, aby dodržovali  zásady správného parkování, odstavovali automobily na místech k tomu účelu vyhrazených  a neparkovali na místech, která nejsou k parkování určena nebo je na nich parkování dokonce zakázané. Zejména se jedná o vozy stojící na chodnících, trávnících, blokujících vjezdy ne dokonce i přechody. Tito nezodpovědní řidiči si pravděpodobně neuvědomují, že … Číst více 

Provozní řád kanalizace a výpočet cen pro vodné a stočné

Provozní řád kanalizace a výpočet cen pro vodné a stočné

Vážení občané, v souvislosti s uzavíráním nových smluv na odběr odpadních vod v obci Vranovice, které odkazují na kanalizační řád obce Vranovice a dokument výpočtu cen pro vodné a stočné, upozorňujeme, že tyto dokumenty najdete v sekci Obecní úřad a samospráva/samospráva/dokumenty/ostatní dokumenty  nebo na adrese Provozní řád kanalizace   Výpočet cen pro vodné a stočné   Kanalizační řád … Číst více 

Informace pro rybáře – NEPŘEHLÉDNĚTE

logo mrs corelwww

DLE USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. prosince 2020 č. 1375 dojde k omezení výdeje povolenek dne 3.1.2021 na jedno výdejní místo. Prosíme tímto členy PS Vranovice, aby si pro povolenku v tomto termínu přišli jen ti, kteří chtějí vykonávat rybářské právo hned na začátku roku 2021. Je také možné si povolenku domluvit telefonicky … Číst více 

Obec vybrala variantu výstavby Sportovní haly

Obec vybrala variantu výstavby Sportovní haly

V úterý 15. prosince v podvečerních hodinách proběhlo na Obecním úřadě za přítomnosti vedení obce, zastupitelů, zástupců Sokola, Sportovní komise a Stavební komise jednání, týkající se projektu Sportovní haly. Architekt David Kraus přítomným představil tři varianty studie stavby Sportovní haly. Jedna z navrhovaných variant byla zainteresovanými přítomnými přijata s připomínkami. Ty se mimo jiné týkaly … Číst více 

Zprávy ze zastupitelstva

Obr zastupitelstvo

Pravidelné zasedání Zastupitelstva obce se uskutečnilo ve čtvrtek 29. října za mimořádných hygienických opatření v prostorách jídelny Scolarest. Stěžejními projednávanými tématy bylo stanovení výše stočného pro rok 2021 a výsledky hospodaření obce za devět měsíců roku 2020. Stočné pro rok 2021 je obec nucena po dvanácti letech zvýšit, a to na základě kontroly z Ministerstva … Číst více 

Fotografie k projektu mapujícího historii obce

Branowitz08

Vážení občané, nastalá situace urychlila přípravy projektu, který by měl mapovat a dokumentovat historii a rozvoj Vranovic od nejzazší historie až po současnost. Dovoluji si proto se ještě jednou obrátit na všechny s prosbou o spolupráci. Pokud vlastníte jakékoliv fotografie s vyobrazením Vranovic (místa, stavby, veřejné události i nejbližší okolí) od historie až po konec … Číst více 

Zajištění léků a lékárnické péče seniorům

stažený soubor

Vzhledem ke ztíženým podmínkám při zajišťování léků zejména u seniorů, zpracovala Česká lékárnická komora přehledný manuál, který ukazuje všem pacientům bez možnosti vycházet ze svých domovů postup, jak jim může být poskytnuta kompletní lékárenská péče včetně zajištění potřebných léků. Zároveň tímto připomínáme možnost obrátit se při potřebě zajistit léky na vranovickou lékárnu nebo Obecní úřad. … Číst více 

Obec pomáhá seniorům

Obec pomáhá seniorům

Dovoz obědů, nákup potravin či zajištění a dovoz léků jsou služby, jejichž zajištění nabízí Obecní úřad ve spolupráci s vranovickou lékárnou. Vzhledem k vývoji epidemiologické situace onemocnění COVID 19 a snížení rizika nákazy mají možnost si tyto služby bezplatně objednat senioři a další osoby, které jsou odkázány na pomoc druhých. Více informací k nabízeným službám … Číst více