Nová mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví (omezení hromadných akcí, omezení stravovacích a ubytovacích zařízení)

Nová mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví (omezení hromadných akcí, omezení stravovacích a ubytovacích zařízení)

HZS JmK předává k dispozici mimořádná opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví, která nabyly účinnosti 24. září 2020 (omezení hromadných akcí, omezení stravovacích a ubytovacích zařízení) 23.09._mz_omezeni-hromadnych-akci-23.-9.-2020 23.09._mz_omezeni-stravovaci-a-ubytovaci-zarizeni-23.-9.-2020 … Číst více 

Mimořádné opatření vydané KHS Jihomoravského kraje

Mimořádné opatření vydané KHS Jihomoravského kraje

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje vydala mimořádné opatření týkající se zákazu pohybu bez roušek na akcích nad 100 osob, zákazu osobní přítomnosti studentů vysokých škol. Tyto zákazy nabývají na účinnosti od 23. 9. 2020. Dále HZS JmK předává k dispozici doporučení pro zdravotnická zařízení a sociální služby. Tato doporučení Krajská hygienická stanice doporučuje přijmout neprodleně … Číst více 

Nová mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví

Nová mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví vydalo nová opatření v souvislosti s epidemií COVID – 19 týkající se nošení ochranných prostředků, omezení provozoven a provozů služeb, omezení a zákazu hromadných akcí a nařízení laboratořím ke sdělování výsledků vyšetření. Celé znění vydaných nařízení najdete v přiložených souborech.   mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-18-9-2020-od-18-hodin-do-odvolani  mimoradne-opatreni-zakaz-a-omezeni-hromadnych-akci-s-ucinnosti-od-18-9-2020-od-18-hodin-do-odvolani  Mimoradne-opatreni-omezeni-provozoven-a-provozu-sluzeb-s-ucinnosti-od-18-9-2020-od-18-hodin-do-odvolani Mimoradne-opatreni-narizeni-laboratorim-ke-sdelovani-vysledku-vysetreni   … Číst více 

Obec ocenila mimořádné zásluhy

Obec ocenila mimořádné zásluhy

Již 7. ročník slavnostního předávání Motivační dotace se uskutečnil v pondělí 14. září v podvečerních hodinách na Obecním úřadě ve Vranovicích. Ocenění si v letošním roce odnesla Aneta Zugarová, loňská absolventka základní školy ve Vranovicích, která se zasloužila o  šíření dobrého jména Vranovic tím, že se úspěšně účastnila řady literárních  soutěžích na celostátní úrovni a … Číst více 

Aktuální opatření v souvislosti s epidemií COVID – 19

Aktuální opatření v souvislosti s epidemií COVID – 19

S účinností od 10. září 2020 až do odvolání vchází v platnost mimořádné opatření platné pro celé území České republiky o nošení ochranných prostředků dýchacích cest. Roušky je tedy od čtvrtka nařízené nosit uvnitř všech budov mimo bydliště či místo ubytování, ve společných prostorách uvnitř škol a školských zařízení, v prostorách veřejné dopravy, při vnitřních … Číst více 

Slevme ze svého pohodlí a parkujme ohleduplně

Slevme ze svého pohodlí a parkujme ohleduplně

Velmi kritickou se stává dopravní situace v ulici U Floriánku. Nejen v místě před Domem pro seniory, kde je situace nejvážnější, ale v celé ulici parkují denně desítky aut v obou směrech. Tím jednak znesnadňují průjezd ulicí ostatním účastníkům silničního provozu, ale především brání ve výjezdu automobilům z protilehlých nemovitostí. Vyhláška o pozemních komunikacích takové … Číst více 

Nabídka jazykových kurzů

english 2724442 640

V týdnu od 14. září 2020 bude zahájena výuka anglického a německého jazyka ve Vzdělávacím centru Floriánek. Na výběr jsou všechny pokročilosti jednotlivých jazyků, kurzy pro děti a nově také kurzy pro seniory. Bližší informace naleznete v přiloženém letáku. Pro bližší informace volejte na tel. číslo 734 375 735 nebo pište na email: kultura@vranovice.eu … Číst více 

VaK – zprovoznění nové poruchové linky

VaK – zprovoznění nové poruchové linky

Vodovody a kanalizace Břeclav a.s. informují o zprovoznění nové poruchové linky od 1.září 2020 a to na telefonním čísle 519 810 000, kterou zajišťuje dispečink společnosti nepřetržitě 24 hodin denně. Na tuto linku můžete hlásit veškeré poruchy a havárie na vodovodech či kanalizacích. Kontakt je možné získat i na této webové stránce www.vak-bv.cz. … Číst více