Obec Vranovice > Aktuality

Zjišťovací řízení záměru „Těžby štěrkopísku a rekultivace v k. ú. Vranovice

Zjišťovací řízení záměru „Těžby štěrkopísku a rekultivace v k. ú. Vranovice

Vážení občané, chtěli bychom Vás informovat, že probíhá zjišťovací řízení ohledně záměru „Těžby štěrkopísku a rekultivace v k. ú. Vranovice“. Podklady jsou k nahlédnutí na úřední desce obce nebo na obecním úřadu na pracovišti podatelny. Občané mohou svá písemná vyjádření přinést osobně na obecní úřad, nebo je mohou vhodit do schránky obecního úřadu do úterý … Číst dále… 

Jarní festival vína v Němčičkách

logo navbar

Košt vín s pletením pomlázek v sobotu 8. dubna 2023 od 14 hodin. Cimbálová muzika Kapric z Milotic zahájí snoubení hudby a vína od 16 hodin. Návštěvníci ochutnají vína mladá a starší od místních vinařů pěstovaná na svazích devíti údolí v Němčičkách, ale také od sousedních vinařů z obcí společného mikroregionu Modré Hory a nechybí … Číst dále… 

Výroční schůze MRS Z. S., P.S. Vranovice

rybari logo malé

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, Z.S.,P.S VRANOVICE ZVE SVÉ ČLENY NA VÝROČNÍ SCHŮZI, KTERÁ SE KONÁ V NEDĚLI 26.3 2023 V 9,30 HOD. V PENZIONU VERITAS. PROGRAM: 1/ 9.00-9.30 HOD.- PREZENCE 2/ 9.30 ZAHÁJENÍ, SCHVÁLENÍ PROGRAMU 3/ VOLBA ZAPISOVATELE, MANDÁTOVÉ , NÁVRHOVÉ A VOLEBNÍ KOMISE 4/ ZPRÁVA JEDNATELE, PLÁN HOSPODAŘENÍ NA ROK 2023 5/ ZPRÁVA RYBÁŘSKÉHO HOSPODÁŘE … Číst dále… 

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

241100 eon egd

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie: Dne 22.03.2023 od 07:30 do 22.03.2023 15:00 Obec Vranovice Vypnutá oblast: Část obce Vranovice Odběratelská trafostanice Vranovice FVE Sluneční č. 701894 – VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je … Číst dále… 

Noc s Andersenem

Olenka Andersen plakat A31

Jedna z nejoblíbenějších akcí knihovny, Noc s Andersenem, je opět tady. Přespávanda bude 7. 4. 2023 od 17:00 hodin do 8. 4. 2023 v Obecní knihovně Vranovice. Přihlášku na Noc s Andersenem si můžete vyzvednout v knihovně. A koho si budeme letos připomínat? 100. výročí narození ilustrátorky Heleny Zmatlíkové; 100. výročí narození Daisy Mrázkové, 180 … Číst dále… 

Zprávy ze zastupitelstva

Obr zastupitelstvo

V úterý 28. 2. 2023 se v zasedací místnosti obecního úřadu uskutečnilo první veřejné zasedání zastupitelstva obce v letošním roce. Stěžejními tématy jednání byl Strategický plán rozvoje obce na období 2023–2026, žádosti o dotace místních spolků a organizací a výsledky inventarizace majetku obce. Druhý místostarosta obce seznámil přítomné zastupitele a občany se Strategickým plánem rozvoje … Číst dále… 

Výzva k podávání návrhů na udělení jednorázové motivační dotace

Výzva k podávání návrhů na udělení jednorázové motivační dotace

Obec Vranovice vyzývá jednotlivce, spolky, zájmová sdružení a další subjekty, které působí v obci Vranovice, k podávání návrhů pro poskytnutí jednorázové mimořádné motivační dotace udělované Radou obce Vranovice za dosažené významné a mimořádné úspěchy a reprezentaci obce Vranovice v uplynulém roce 2022 na krajské, celostátní a mezinárodní úrovni. Dotaci lze čerpat na pořízení hmotných předmětů, … Číst dále…