Obec Vranovice > Aktuality > Výzva k podání návrhu/ů na pořízení Změny č. 3 územního plánu Vranovice

Výzva k podání návrhu/ů na pořízení Změny č. 3 územního plánu Vranovice

Výzva k podání návrhu/ů na pořízení Změny č. 3 územního plánu Vranovice

V současné době probíhají přípravné práce ve věci pořízení Změny č. 3 územního plánu Vranovice, které byly započaty na počátku roku 2022. Termín vydání změny č. 3 ÚP Vranovice je předpokládán v průběhu roku 2025.

Z uvedených důvodů obec Vranovice vyzývá občany k podání návrhu/ů, které by mohly být zahrnuty do probíhající přípravy změny č. 3 územního plánu, a to v termínu do 26. dubna 2024 na Obecní úřad Vranovice, pracoviště podatelny úřadu, Školní 1, 691 25 Vranovice. Návrh na změnu územního plánu může podat občan obce nebo fyzická či právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce Vranovice nad Svratkou.
Dále upozorňujeme, že:
– na změnu územního plánu není právní nárok
– navrhované změny mohou být podmíněny finanční úhradou nákladů na jejich pořízení od jejich navrhovatele
– změna územního plánu je dlouhodobým procesem, kterou ovlivňují další orgány státní správy, námitky a připomínky občanů při veřejném projednání a další.

Formulář pro návrh na změnu územního plánu je umístěn na internetové stránce

nebo na podatelně obecního úřadu.

S případnými dotazy se obracejte na odpovědného pracovníka úřadu územního plánování MěÚ Pohořelice, Odbor stavební – Úsek územního plánování, GIS a ÚAP – p. Pavel Bravenec, tel. 519 301 345, email: pavel.bravenec@pohorelice.cz