Obec Vranovice > Aktuality > Chcete kompostéry zdarma? Požádat si o ně můžete na obecním úřadě

Chcete kompostéry zdarma? Požádat si o ně můžete na obecním úřadě

vyr 40407169

Zájemci o kompostér mají jednu z posledních možností k jeho vyzvednutí. Kompostér k bezúplatnému užívání mohou získat občané trvale žijící ve Vranovicích na základě smlouvy s obcí. Rodiny, které zjistily, že jim způsob likvidace odpadu formou kompostování vyhovuje a jeden kompostér je pro ně nedostačující, či vícegenerační domácnosti, které se potýkají s velkým množstvím rozložitelného odpadu se mohou obrátit na obecní úřad s žádostí o pořízení dalšího kompostéru.
Obec dlouhodobě podporuje udržitelný způsob nakládání s odpady, a tím i ochranu životního prostředí. Proto v loňském roce z dotačního titulu pořídila kompostéry o objemu 1170 l, které na základě smlouvy poskytuje bezúplatně vranovickým občanům.
Kompostování je přirozeným způsobem předcházení vzniku odpadů, a také krokem směrem k větší odpovědnosti a respektu k přírodě. Co lze zpracovat doma, nemusí skončit na skládce, kde svým rozkladem vytváří plyny s obsahem nežádoucího metanu. Navíc kompost nám umožní vrátit živiny do půdy tam, kde jsou potřeba. Vzhledem ke stále se zvyšujícím poplatkům za skládkování odpadu, je zvyšován i tlak na jeho třídění. Kompostování je proto optimálním řešením chránícím přírodu i naše peněženky.

Kvapilová Dana