Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

241100 eon egd

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie dne 23.08.2022 od 07:30 do 15:30 Obec Vranovice Vypnutá oblast: Vranovice – Sadová, – U hájku č.p. 619 Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě … Read More… 

Tradiční hody Vranovice 2022

Plakat Hody2022

V termínu 20. – 22. 8. 2022 se můžete těšit na tradiční vranovické hody. V pátek 19.8. v 17 hodin postavíme MÁJU, v sobotu 20.8.2022 od 20 hodin si společně zatančíme na zábavě s dechovou muzikou Lácaranka, v neděli 21.8.2022 vás čeká odpolední průvod obcí od 15 hodin a také večerní zábava s dechovou muzikou … Read More… 

Oznámení o obnově katastrálního operátu

CUZK logo

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov (dále jen “katastrální úřad“), Vám oznamuje, že v souladu s ustanovením § 40 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 47 odst. 1 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) bude katastrální operát v … Read More… 

Informace ČTU pro občany

CTU logo

Český telekomunikační úřad oznamuje, že v tomto regionu bude zahájeno uvádění do provozu základnových stanic nových mobilních sítí, což bude znamenat pro obyvatele zlepšení kvality a dostupnosti mobilních datových služeb. Nicméně uvedená skutečnost může za určitých nepříznivých podmínek způsobit zhoršení kvality příjmu televizního signálu přes anténu. Více informací se dozvíte v příloze. Informace Českého telekomunikačního … Read More… 

2022 – rok oslav 200. výročí narození Johanna Gregora Mendela

2022 – rok oslav 200. výročí narození Johanna Gregora Mendela

Johann Gregor Mendel tzv. otec genetiky (1822 – 1884). Narodil se v Hynčicích ve Slezsku, v Brně působil od svých jednadvaceti let až do smrti. Prováděl zde pokusy s hybridy rostlin a publikoval jejich výsledky, které se staly základem genetiky. Jihomoravský kraj si společně s SVČ Lužánky připravily hry s tímto tématem spjaté. První hra … Read More… 

Oznámení změny výše stočného na rok 2022

Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce Vranovice č. 5/2021 Vám oznamujeme, že pro rok 2022 dochází ke změně výše stočného. Výše stočného bude vypočtena na základě spotřeby pitné vody odečtením stavu vodoměru na příslušné vodovodní přípojce. Cena bez DPH    Cena s DPH (10%) 35 Kč bez DPH   38,50 Kč s DPH / m3 Kalkulace ceny … Read More…