Obec Vranovice > Aktuality > Slavnostní předávání ocenění „Motivační dotace“ ve Vranovicích

Slavnostní předávání ocenění „Motivační dotace“ ve Vranovicích

DSC 8867

V pondělí 3. června 2024 se v obřadní síni obecního úřadu uskutečnilo slavnostní předávání ocenění „Motivační dotace“. Tyto prestižní ceny jsou udělovány občanům Vranovic za mimořádné sportovní úspěchy, společenské zásluhy či šíření dobrého povědomí nebo jména obce. Občany k ocenění navrhují spoluobčané, kteří si Váží jejich činnosti či úspěchů. Konečné slovo ve výběru kandidátů na toto mimořádné ocenění má Rada obce.

Slavnost se konal za účasti představitelů vedení obce, vedení obecních zájmových spolků, vedení školy, příbuzných a přátel oceněných a také navrhovatelů oceněných.

Ceremoniál zahájila starostka obce Mgr. Šárka Novotná, která přivítala všechny přítomné a vyslovila své poděkování oceněným za jejich úspěchy a přínos k rozvoji obce a šíření jejího dobrého jména. Poté se vedení slavnostního udílení „Motivačních dotací“ ujal 2. místostarosta obce Roman Svora. Ten ve svém projevu mimo jiné uvedl:

„Naše obec se může pyšnit bohatou kulturní tradicí, sportovními úspěchy, ale také realizací mimořádných činů v oblasti společenského dění v obci, které jsou výsledkem dlouhodobé práce a odhodlání jednotlivců, kteří žijí v naši obci a které dennodenně potkáváme, aniž bychom si uvědomovali, jaké záslužné činnosti pro nás všechny vykonávají. Dnešní ocenění jsou malým, ale upřímným poděkováním za jejich nezištnou práci, která přináší radost a inspiraci nám všem.

Při této příležitosti bych rád zdůraznil, že každý z nás může přispět k tomu, aby naše obec byla ještě lepším místem pro život. Můžeme podporovat kulturní akce, zapojit se do sportovních či společenských aktivit, nebo jednoduše můžeme být dobrými sousedy, kteří si navzájem pomáhají. Právě v tomto duchu spolupráce a vzájemné podpory se rodí ty nejkrásnější a nejtrvalejší hodnoty.“

Při následné ceremonii bylo ocenění předáno 15 výjimečným vranovickým občanům, kteří svými činy a úspěchy výrazně přispěli k obohacení sportovního a společenského života ve Vranovicích. Každý z oceněných přijal z rukou starostky obce kytici, pamětní list a hmotný dar. Zároveň se zvěčnil svým podpisem do připravené pamětní knihy.

Po skončení oficiální části pozvala starostka všechny oceněné i hosty k malému občerstvení a neformální diskuzi, během které měli přítomní možnost si vyměnit dojmy, navázat nové kontakty a oslavit úspěchy v příjemné a uvolněné atmosféře.

Slavnostní udílení Motivačních dotací se v letošním roce uskutečnilo již podesáté a opět prokázalo, jak mnoho talentovaných a obětavých lidí žije ve Vranovicích a jak jejich úsilí přispívá k rozvoji a pozitivnímu obrazu obce.

Za rok 2023 byli oceněni tito občané:

Paní Božena Staňková za dlouholetou dobrovolnickou činnost pro farnost Vranovice,

paní Lída Hovězáková za dlouholetou dobrovolnickou činnost pro farnost Vranovice.

Pan Jan Stankovič za dlouholetou výchovu mladých fotbalistů.

Kolektiv vedoucích „mladých hasičů“ – paní Jana Hanušová, pan Aleš Hanuš a pan Ladislav Pokorný za dlouholetou výchovu mladých hasičů.

Slečny Karolína Kuchyňková, Lucie Fiedlerová, Barbora Halfarová, Julie Nohelová, Viktorie Norková, Kateřina Novotná a Kateřina Ottichová za reprezentaci školy a obce Vranovice na krajské a celostátní úrovni v atletických disciplínách.

Pavel Šín a Vojtěch Blažek za reprezentaci školy a obce Vranovice v sálové cyklistice.

Dana Kvapilová

Více fotografií z celé akce naleznete na https://www.rajce.idnes.cz/vranovice-hollca/album/motivacni-dotace-2024