Kraj přispěl na opravu statiky školy

Tři sta tisíc korun poskytl Jihomoravský kraj obci Vranovice na opravu statiky dvou tříd Základní školy Vranovice. Celková investice si vyžádá zhruba 800 tisíc korun, z obecní pokladny bude na opravu použito tedy asi půl milionu korun. Za peníze z Jihomoravského kraje a obecního rozpočtu budou odstraněny podpůrné sloupy ze tříd a vybudován nový strop. ten totiž pochází ještě z původní Měšťanské školy. Více v aktualitách

Číst dále… 

Prodej pozemku

12766960731

Obec Vranovice zveřejňuje na základě § 39 zákona 128/2000 Sb.v platném znění záměr prodat:

Části pozemků p. č. 1915/2 a 1915/16 (dle přiloženého nákresu), druh pozemku – ostatní plocha.
Počet metrů čtverečních bude upřesněn po vypracování geometrického plánu
Prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce.
Písemné návrhy a připomínky lze podávat na podatelně OÚ do 31. 7. 2010. podrobnosti

Číst dále… 

Prodej pozemku

1276696073

Obec Vranovice zveřejňuje na základě § 39 zákona 128/2000 Sb.v platném znění záměr prodat:

Pozemek p. č. 769 o výměře 37m2, druh pozemku – zastavěná plocha – nádvoří.
Prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce.
Písemné návrhy a připomínky lze podávat na podatelně OÚ do 31. 7. 2010 plánek

Číst dále… 

Opravujeme památky

Kříž na Přísnotické ulici, boží muka u závor a na Školní ulici, to jsou památky, které obec na své náklady opravila. V péči restaurátorů je i svatý Florián.
Kromě Floriána, který prochází rozsáhlou rekonstrukcí byl v nejzuboženějším stavu kříž před cibulárnou, u příjezdu do obce od Přísnotic. Léta se nacházel v polorozpadlém stavu…

Číst dále… 

Florián se rozpadá, zasahují restaurátoři

Letitý kmet z kamene? Bývávalo. Socha svatého Floriána je v ohrožení. Bez zásahu odborníků by se mohla každou chvíli doslova rozsypat. Zjistili to restaurátoři při hloubkovém průzkumu. Záchranné práce už začaly.
Více než dvě století chrání svatý Florián vranovické obyvatele před ohněm, právě takovou moc mu lidé přisoudili. A pečovali o něho. Paradoxně to mu ublížilo…

Číst dále…