Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2010 > Věž kostela vydala pozdrav předků

Věž kostela vydala pozdrav předků

Text a foto: Dagmar Humpolíková

Vzkaz z doby Rakouska – Uherska, starý přesně 141 let, objevili řemeslníci v makovici věže kostela. Krasopisem psaný dokument popisuje podrobnosti, které provázely stavbu kostela Navštívení Panny Marie, přiloženy byly i dobové bankovky a mince.
"Pro naše potomstvo", tak začíná dopis, jenž v červenci 1869 vložili do věže chrámu jeho stavitelé a tehdejší představitelé obce. Znovu spatřil světlo až nyní, při rekonstrukci kostela, když se klempíři dostali s lešením až k vrcholku věže.
Kovový zrezivělý válec ukrýval téměř neporušené poklady. Kromě dopisu to byl jeden gulden, stříbrný tolar, měděný krejcar a další drobná platidla z doby vlády císaře Františka Josefa. Podle restaurátora Ladislava Moravce z Vojkovic, který nalezené mince vyčistil od rzi, se jedná o běžnou hodnotu nálezu. "Nález neobsahuje žádnou raritu, podobné bankovky a mince nacházíme při podobných objevech v regionu," objasnil. Nejsilnější proto zůstává dojem z nahlédnutí do naší minulosti. Vzkaz předků bude v těchto dnech vložen zpět do nové pozlacené makovice společně s dopisem faráře Josefa Malíka a bankovkami ze současnosti.
Celý vzkaz si můžete přečíst


 

 

Můžete si přečíst i sdělení, které bylo vloženo do báně kostela 13. července 2010

Klikněte na obrázky dole