Regenerace veřejných ploch a zeleně

Nevyhovující stav veřejných prostranství v obci, který úzce souvisí s nedostatkem zařízení pro využití volného času pro děti a mládež a absencí parkovacích míst, byly impulsem pro vypracování projektu Regenerace veřejných ploch a zazelenění obce.
Pro návrh úprav veřejných ploch bylo v obci vytipováno celkem 8 lokalit. Jedná se o lokality, které dnes nedostatečně slouží současným potřebám obce nebo jsou vhodné pro krátkodobou rekreaci obyvatel a pohybové aktivity dětí.

Podrobnosti o projektu zde

Číst dále… 

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství je zajišťováno dvojím způsobem prostřednictvím společnosti A.S.A.:
domovní odpad je zajištěn pravidelným týdenním (14-ti denním) svozem nádob na odpad
sběrnými kontejnery pro tříděný odpad. Obec má zřízeno celkem 6 stanovišť pro tříděný odpad a v letošním roce plánuje rozšíření a další dvě stanoviště. Perioda svozu tříděného odpadu je řešena individuálně pro každý typ odpadu zvlášť…

Číst dále… 

Úspora energií

Vzhledem k velikosti obce a struktuře finančních nákladů na energie si Rada obce stanovila jako prioritu zajistit snížení spotřeby energie v obecních budovách.
V r. 2008 se v rámci Operačního programu životního prostředí, osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie podařilo financovat zateplení a výměnu oken budovy Základní školy. Touto investicí došlo k významnému snížení produkce znečišťujících látek do ovzduší ( tuhé látky, SO2, NOX, CO, CO2, organické látky). Celková investice byla ve výši cca 7,3 mil Kč…

Číst dále… 

Úspory energií

uspory energii skola

Vzhledem k velikosti obce a struktuře finančních nákladů na energie si Rada obce stanovila jako prioritu zajistit snížení spotřeby energie v obecních budovách.
V r. 2008 se v rámci Operačního programu životního prostředí, OSA 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie podařilo financovat zateplení a výměnu oken budovy Základní školy. Touto investicí došlo k významnému snížení produkce znečišťujících látek do ovzduší ( tuhé látky, SO2, NOX, CO, CO2, organické látky)…

Číst dále… 

Přestupní terminál – doprava

prestupni terminal

Z důvodu zvýšeného počtu dopravních spojů v rámci IDS JmK byl vypracován projekt na vybudování přestupního terminálu u nádraží. v projektu jsou řešena parkovací místa. Důraz se klade i na bezpečnost cestujících, kteří se pohybují v dopravním ruchu.
Na vypracování projektu přispěl Jihomoravský kraj ve výši zhruba 750 tisíc korun…

Číst dále… 

Rodinná výstavba

vystavba

V současné době se již realizuje developerský projekt Nad Dolinami na vybudování kompletní infrastruktury pro výstavbu 23 rodinných domů. Celkový rozpočet: činí cca 11 mil Kč, financování akce bude zajištěno prostřednictvím překlenovacího úvěru a následně z prodeje stavebních pozemků.
V roce 2008 byl realizován developerský projekt U Hlinku…

Číst dále… 

Regenerace veřejných ploch

regenerace verejnych ploch

Nevyhovující stav veřejných prostranství v obci, který úzce souvisí s nedostatkem zařízení pro využití volného času pro děti a mládež a absencí parkovacích míst, byly impulsem pro vypracování projektu Regenerace veřejných ploch a zazelenění obce.
Pro návrh úprav veřejných ploch bylo v obci vytipováno celkem 8 lokalit. Jedná se o lokality, které dnes nedostatečně slouží současným potřebám obce nebo jsou vhodné pro krátkodobou rekreaci obyvatel a pohybové aktivity dětí…

Číst dále…