Prodej pozemku

1276696073

Obec Vranovice zveřejňuje na základě § 39 zákona 128/2000 Sb.v platném znění záměr prodat:

pozemek p. č. 769 o výměře 37m2, druh pozemku – zastavěná plocha – nádvoří.
Prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce.
Písemné návrhy a připomínky lze podávat na podatelně OÚ do 31. 7. 2010