Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2010 > Opravujeme památky

Opravujeme památky

(Text a foto: Dagmar Humpolíková)

Kříž na Přísnotické ulici, boží muka u závor a na Školní ulici, to jsou památky, které obec na své náklady opravila. V péči restaurátorů je i svatý Florián.
Kromě Floriána, který prochází rozsáhlou rekonstrukcí byl v nejzuboženějším stavu kříž před cibulárnou, u příjezdu do obce od Přísnotic. Léta se nacházel v polorozpadlém stavu. Nápravu sjednali kameníci, kteří chybějící díly doplnili, obrousili kámen a obmalovali vyrytá písmena. S božími mukami to bylo jednodušší, tam si obec vystačila s vlastními silami. Zaměstnanci obce nechali zasklít rozbitá okénka, provedli drobné zednické práce a stavby zalíčili vápnem. Upravili také bezprostřední okolí památek.
Téměř každý den jsou u sochy svatého Floriána k vidění restaurátoři, kteří ho zbavují letitých nánosů neprodyšných barev. V těchto dnech zaměstnanci obce budují základy aby se socha mohla vrátit na původní místo. Potom budou odborníci pracovat na zpevňování kamene soklu i samotné sochy. Obci se podařilo na opravu Floriána získat 70 tisíc korun z dotace Ministerstva kultury prostřednictvím obce s rozšířenou působností – Pohořelice.
Do finále míří také oprava fasády a oken kostela Navštívení Panny Marie. Na tu dostali farníci milionovou dotaci z Ministerstva kultury už v loňském roce. Přispěla i obec a pomohla i sbírka v kostele.
V plánu je také oprava kaple na Ivaňské ulici. Je třeba obnovit provlhlé zdivo, v neutěšeném stavu se nachází i dvě sošky na průčelí stavby. Obec hledá možnosti financování. „Nebránili bychom se spoluúčasti některé z místních firem, tak jak je to běžné jinde ve světě. K opravené památce bychom jim pak s radostí umístili i mosaznou tabulku s poděkováním,” zvažuje starosta Helikar.