Obec Vranovice > Aktuality > Odmítavý postoj vedení obce k těžbě štěrkopísku

Odmítavý postoj vedení obce k těžbě štěrkopísku

Odmítavý postoj vedení obce k těžbě štěrkopísku

Vedení obce Vranovice nesouhlasí se záměrem těžby štěrkopísku a rekultivace společností AGRO KLIMUS. s. r. o., v katastrálním území Vranovice z důvodu zvýšení dopravního provozu, hluku, prašnosti v obci a nepříznivého dopadu na životní prostředí. Rada obce zároveň upozornila Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, že záměr uvedené firmy se dotýká zájmového území vyhrazeného pro vysokorychlostní trať a že obec neumožní využívat místní komunikace, polní cesty a část území cyklostezky pro zamýšlenou přepravu štěrkopísků z plánované pískovny a provádění návozu odpadu do lokality, kde by měla vzniknout pískovna.

Občané mají možnost až do 4. dubna na podpisových arších vyjádřit nesouhlas k záměru „Těžby štěrkopísku a rekultivace v k. ů Vranovice“. Podpisové archy jsou k dispozici na Obecním úřadě Vranovice, v Obecní knihovně a na dalších obchodních a veřejných místech ve Vranovicích.

 

Kvapilová Dana