Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2021 > Vysokorychlostní trať – studie

Vysokorychlostní trať – studie

2020 05 11 VRT a Vranovice a okolí 2 Stránka 01

Stavba vysokorychlostní tratě je významným projektem České republiky, který pomůže vyrovnat rozdíly mezi regiony, propojí ekonomicky nejaktivnější města, zkrátí dobu cestování, zrychlí expresní i rychlíkové spoje, ulehčí stávající osobní dopravě na příměstských spojích a v neposlední řadě je i k přírodě šetrnějším způsobem dopravy.
Ve vranovické lokalitě by trať měla vést přes Vranovický les, Hájek, v místě Na Dlouhých a Za Hřbitovem. V oblasti Vranovického lesa a Na Dlouhých povede trať po náspu, přes Hájek bude umístěn v zářezu. Chráněné oblasti v katastru zůstanou nedotčeny. Ve Vranovicích vlak zastavovat nebude, protože vysokorychlostní trať nebude sloužit k příměstské dopravě, ale měla by ulehčit místním tratím od dálkových a rychlíkových spojů, a tak bude možné rozšířit počet spojů příměstských. Doprava po vysokorychlostní trati bude realizována především v denních hodinách, noční provoz bude minimální.
Předpokládaný termín zahájení stavby je rok 2025 -2026, předpokládaný termín zahájení provozu na této trati je v roce 2035.