Informace o vývoji stávající situace kvality vody ve Vranovicích

frthrt

Z jakého zdroje je zásobována Vaše obec? Vaše obec je zásobována z vodojemu Pouzdřany, kde se směšuje voda z vodního zdroje Nová ves a voda z úpravny vody Zaječí tak, aby splňovala limitní hodnoty vyhlášky č. 252/2004 Sb. pro pitnou vodu. K překročení hygienických limitů může dojít pouze krátkodobě zejména při zvýšených odběrech nebo v … Číst více 

Mezinárodní cyklistický závod Visegrad 4 Grand Prix Czech republic na trase Brno – Mikulov – Brno

V4 2021 plakat final

V sobotu 17. července 2021 se uskuteční mezinárodní cyklistický závod Visegrad 4 Grand Prix Czech republic na trase Brno – Mikulov – Brno. Obcí Vranovice projede peloton 120 závodníků z 10 zemí Evropy přibližně mezi 9:55 – 10:00 a 11:40 – 12:05. V době průjezdu cyklistů a kolony doprovodných vozidel dojde k nezbytnému omezení dopravy, … Číst více 

Spolek „Pečovatelka domů z.s.“ nabízí sociální pomoc

Logo Pečovatelka domů z.s.

představujeme vám neziskovou organizaci Pečovatelka domů z.s., která se zaměřuje na Brno a okolí. Naším cílem je rozšiřování všeobecného povědomí o problematice osob, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje sociální pomoc v Jihomoravském kraji. V rámci působení našeho spolku bychom rádi nabídli ve … Číst více 

Ministerstvo vnitra České republiky informuje občany !!

Logo MV ČR

V souvislosti s přijímáním nového zákona o občanských průkazech si Vás dovolujeme upozornit na odstávku systému, který slouží pro podání žádosti o vydání občanského průkazu a jeho následného převzetí: • Žádost o vydání občanského průkazu podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového zákona, lze podat u orgánu příslušného k … Číst více 

Nabídka zaměstnání, brigády – pracovník technických služeb

Nabídka zaměstnání, brigády – pracovník technických služeb

Obec Vranovice hledá zaměstnance, brigádníky na pozici technický pracovník obce. Bližší informace na obecním úřadě v úředních hodinách po předchozí telefonické dohodě na tel. čísle 519 433 103 nebo na tel. čísle 733 680 489. Místo výkonu práce: obec Vranovice Pracovní náplň: – komplexní zajištění úklidu a údržby veřejných prostranství v letním i zimním ročním … Číst více