Vranovice pomáhají

vranovice defaultni obrazek

Na podporu tornádem zasažených oblastí Rada obce schválila příspěvek ve výši 20 000 Kč. Schválená částka bude zaslána na účet Finanční sbírky zřízené Jihomoravským krajem. V souvislosti s pomocí postiženým obcím vedení obce Vranovice děkuje Sboru dobrovolných hasičů Vranovice a všem dobrovolníkům z řad vranovických občanů, kteří se aktivně zapojili do pomoci v oblasti zasažené ničivou katastrofou.