Hodnoty jakosti pitné vody k 20. 12. 2021

VaKBřeclavlogo

V přiložené tabulce najdete aktuální hodnoty jakosti pitné vody ve vybraných ukazatelích ve Vranovicích. Měření bylo provedeno k datu 20. 12. 2021 https://www.vak-bv.cz/wp-content/uploads/2021/12/kvalita-2021-obce-s-mirnejsim-limitem-11.pdf Více informací najdete na Vodovody a kanalizace Břeclav: https://www.vak-bv.cz/informace-pro-zakazniky/kvalita-vody/ … Read More… 

Řešení nebo risk?

Řešení nebo risk?

Kvalitě pitné vody na brněnsku se ve svém středečním vydání věnuje Brněnský a Břeclavský deník. Společnost Vodovody a kanalizace Břeclav problém vyřešila žádostí o zvýšení limitů dusičnanů, které se v pitné vodě objevily v nadlimitním množství, a Hygienická stanice Jihomoravského kraje jejich požadavku následně vyhověla. S takovým postupem obce, které odebírají pitnou vodu z vrtu … Read More… 

Vedení obce navrhuje opatření k zajištění kvality pitné vody

Vedení obce navrhuje opatření k zajištění kvality pitné vody

Vedení obce zaujalo nesouhlasný postoj k postupu společnosti Vodovody a kanalizace a hygienické stanice Jihomoravského kraje, která svým Rozhodnutím povolila zvýšení limitu obsahu dusičnanů v pitné vodě. Na základě vývoje situace s řešením kvality pitné vody v obci zaslal starosta obce dopis vedení společnosti VaK, kde vyjádřil znepokojení se stávající situací i řešením ze strany … Read More…