Obec Vranovice > Kvalita vody > Vybrané ukazatele jakosti pitné vody v obcích s mírnějším hygienickým limitem

Vybrané ukazatele jakosti pitné vody v obcích s mírnějším hygienickým limitem

Vybrané ukazatele jakosti pitné vody v obcích s  mírnějším hygienickým limitem

Kontrola distribuované pitné vody ve vybraných ukazatelích v obcích přímo zásobených z vodního zdroje Nová Ves a v obcích, kde je voda směšována s vodou z vodního zdroje Nová Ves, bude probíhat 1 x za 14 dnů.