Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2021 > Řešení nebo risk?

Řešení nebo risk?

Řešení nebo risk?

Kvalitě pitné vody na brněnsku se ve svém středečním vydání věnuje Brněnský a Břeclavský deník. Společnost Vodovody a kanalizace Břeclav problém vyřešila žádostí o zvýšení limitů dusičnanů, které se v pitné vodě objevily v nadlimitním množství, a Hygienická stanice Jihomoravského kraje jejich požadavku následně vyhověla. S takovým postupem obce, které odebírají pitnou vodu z vrtu u Nové Vsi, kterého se tento problém týká, zásadně nesouhlasí.
Starosta Jan Helikar zaslal dopis vedení společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, kde odmítá, zvyšování limitů dusičnanů, které zdravotně ohrožují zejména rizikové skupiny jako seniory, těhotné ženy a děti, a žádá o prověření možnosti technologického řešení k zajištění snížení obsahu dusičnanů, zajištění náhradního zdroje pitné vody pro rizikové skupiny obyvatel v případě, že se přijatými opatřeními nepodaří zajistit snížení obsahu dusičnanů a také o pravidelná kontrolní měření.
V reakci na tento dopis ředitel společnosti Vody a kanalizace Břeclav Milan Vojta vysvětluje důvody, proč bylo nutné přistoupit ke zvýšení limitů dusičnanů v pitné vodě a objasňuje opatření, ke kterým vodárenská společnost přikročila, ve snaze snížit obsah dusičnanů v pitné vodě.
Z přiložené tabulky rozborů pitné vody vyplývá, že od dob zjištění zvýšeného obsahu dusičnanů v červnu letošního roku, po aplikaci ochranných opatření, jsou hodnoty dusičnanů v pitné vodě zjištěné u většiny rozborů ve Vranovicích na velmi dobré úrovni, hluboko pod standardním limitem obsahu dusičnanů 50 mg/l. A dále uvádí, že v současné době jsou prováděny odběry vzorků vybraných ukazatelích (v ukazateli dusičnany a amonné ionty) v obcích a městských částech přímo zásobených z vodního zdroje Nová Ves a v obcích, kde je voda směšována s vodou z vodního zdroje. Měření probíhá 1 x za 14 dnů. Výsledky o kvalitě dodávané vody pro obce se stanovenou výjimkou jsou zveřejňovány na webových
stránkách


Dále je zde zmíněna možnost kompenzace nákupu balené pitné vody pro ohrožené skupiny obyvatel a odborné hodnocení zdravotních rizik dusičnanů a amonných iontů zpracované MUDr. Bohumilem Havlem.
Závěrem dopisu ředitel Vojta reaguje na podněty zaslané starostou Janem Helikarem.