Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2021 > Dřeviny ohrožující provoz elektrického distribučního zařízení

Dřeviny ohrožující provoz elektrického distribučního zařízení

421213

Vážení vlastníci a uživatelé pozemků,
společnost ED.G, člen skupiny EO.N upozorňuje na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou. Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění
dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. Odstranění, prosíme, proveďte podle níže uvedeného výpisu z předpisů tak, aby byla dodržena maximální výška porostu. Více informací najdete v přiloženém dokumentu.