Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2019 > Zprávy ze Zastupitelstva

Zprávy ze Zastupitelstva

Obr zastupitelstvo

Zastupitelstvo se sešlo k poslednímu předprázdninovému veřejnému zasedání ve čtvrtek 27. června. V úvodu složila slib nová Zastupitelka Ing. Olga Audová, která se funkce ujala po Martinu Hochmanovi. Ten se vzdal zastupitelského mandátu a také rezignoval na všechny veřejné funkce, včetně předsednictví ve finančním výboru. Zastupitelstvo proto do  funkce předsedy finančního výboru jednomyslně schválilo Bc. Romana Svoru.

V dalších bodech byla projednána a schválena Žádost o finanční příspěvek Charity Břeclav ve výši 36 585 Kč a dotace pro Myslivecký spolek Vranovice – Přibice ve výši 25 000 Kč. Dále si zastupitelé vyslechli příspěvek starosty obce k Výroční zprávě za rok 2018, která byla následně Zastupitelstvem rovněž schválena.

Místostarosta Ing. Pezlar podal podrobnou zprávu o pokračující výstavbě Vzdělávacího centra, kde se v předminulém týdnu dokončila venkovní fasáda, byly dokončeny obklady a podlahy, připravují se podmínky pro osazení plošiny pro osoby s hendikepem a kompletuje se klimatizace. Předpokládaný termín slavnostního otevření a Den otevřených dveří je stanoven na 31. 8. 2019.

Závěrečná diskuze se týkala především řešení reklamací bytového domu Doliny, ale také stromové výsadby v obci a opatření proti zhoršujícím se klimatickým podmínkám.

(kva)