Vzdělávací centrum se odhalilo. Koncem prázdnin vstoupí první návštěvníci.

Vzdělávací centrum se odhalilo. Koncem prázdnin vstoupí první návštěvníci.

Stavební práce na Vzdělávacím centru pomalu finišují. Minulý týden zmizelo lešení a obyvatelé Vranovic mohli poprvé spatřit zářivý vzhled čelní budovy Vzdělávacího centra. Během léta se ještě budou dokončovat stavební práce v interiérech a úpravy se dočká i okolí budovy. Koncem léta ale bude hotovo. Na sobotu 31. srpna je plánováno slavnostnímu otevření II. etapy Vzdělávacího centra. Obyvatelé Vranovic i návštěvníci z okolí budou moct poprvé spatřit prostory nové knihovny, dětské družiny, hudebního sálu, učeben Základní umělecké školy i podkrovních místností určených k vernisážím, výstavám a dalším významným setkání.

„Klíčem k dlouhodobému prosperitě obce a spokojenosti obyvatel je nejen rozvoj vzdělání a snadná dostupnost informací, ale také hodnotné trávení volného času. A to vše jsme chtěli dopřát občanům Vranovic přímo v místě, kde žijí.“ uvedl starosta Jan Helikar

Výstavba II. etapy Vzdělávacího centra navázala na výstavbu I. etapy, která byla zahájena v září 2017 a ukončena v srpnu následujícího roku. V průběhu I. etapy byla postavena budova pro I. stupeň Základní školy, zahrnující i novou tělocvičnu. Stávající II. etapa byla zahájena v září roku 2018. Náklady na výstavbu Vzdělávacího centra přesáhly částku 70 milionů korun.

(kva)

smacap_Bright