Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2021 > Zprávy ze zastupitelstva

Zprávy ze zastupitelstva

Zprávy ze zastupitelstva

Na prvním veřejném zasedání zastupitelstva letošního roku vedení obce jednalo o dotacích z rozpočtu obce pro občany Vranovic, kteří vstoupí do realizace projektu “Zadržení dešťové vody na vlastním pozemku, dotace pro obecní spolky, kulturní a sportovní centrum Sokolská a volbě nového člena Kontrolního výboru.

Starosta zastupitelům představil projekt “Zadržení dešťové vody na vlastním pozemku”, který se věnuje využívání dešťové vody na soukromých pozemcích. Žádat o dotaci mohou majitelé rodinných domů v katastru Vranovic, kteří nahradí svod dešťové vody do veřejné kanalizace za zadržení vody na vlastním pozemku. Využít k tomuto účelu mohou bývalou jímku odpadních vod a po jejím naplnění zajistit možnost vsakování dešťové vody, vybudovat novou zádržní nádobu nebo zajistit odvod dešťové a její postupné vsakování na vlastním pozemku. Podmínkou pro získání dotace je stávající napojení svodu dešťové vody do kanalizace. Maximální výše dotace bude 10 000 Kč.

Zastupitelé rovněž schválili dotace pro obecní spolky na rok 2021. Pro TJ Sokol byla schválena dotace ve výši 100 000 Kč, Sportovní klub obdrží 125 000 Kč, rybáři 25 000 Kč a vinaři 20 000 Kč.

Ke schválení byla zastupitelům předložena projektová dokumentace na výstavbu sportovní haly na ulici Sokolská.Tato byla Zastupitelstvem obce rovněž schválena.
Starosta informoval, že ke dni 9.2.2021 odstoupil z funkce člena Kontrolního výboru Aleš Hanuš. Na jeho místo byl Zastupitelstvem obce schválen zastupitel Rostislav Trojan.
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce probíhalo ve školní jídelně ve zpřísněných epidemiologických podmínkách vzhledem k aktuální epidemiologické situaci. Všichni přítomní museli používali respirátory FFP2 nebo zdvojené chirurgické roušky.