Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2022 > Obec podpoří využití srážkové vody

Obec podpoří využití srážkové vody

Obec podpoří využití srážkové vody

Dotační podporu na využití srážkové vody na vlastním pozemku schválilo Zastupitelstvo obce, na svém zasedání ve čtvrtek 25. února 2021. Dotace je určena majitelům rodinných domů, kteří nahradí svod dešťové vody do veřejné kanalizace za zadržení dešťové vody na vlastním pozemku.
Maximální výše dotace je 10 000 Kč a dosáhnout na ní může majitel rodinného domku v katastru obce Vranovice, který pro svod dešťové vody využije bývalou jímku odpadních vod a po jejím naplnění zajistí možnost vsakování, tedy přepad nebo čerpání dešťové vody na zalévání. Pro tento účel mají majitelé pozemku také možnost vybudovat novou zádržní nádobu nebo zajistit odvod dešťové vody na vlastní pozemek a její postupné vsakování. Podmínkou pro získání dotace je stávající napojení svodu dešťové vody do kanalizace. Žádosti o dotace bude obec přijímat do 30. května a předpokládaný termín realizace je do 30. září roku 2021.
„Našim záměrem je podpora obecných požadavků na hospodaření s dešťovou vodou. Konkrétně se jedná o využití srážkové vody na zalévání a tím i zadržení srážkové vody v krajině a obnovu podzemní vody vsakováním. Současně tímto opatřením dojde ke zmenšení zátěže kanalizační sítě,“ uvedl k zamýšlené dotaci starosta Jan Helikar.
Obec Vranovice tak naplňuje svůj záměr rozvoje ochrany přírody, který si vymezila Plánem investic pro roky 2021 a 2022.