Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2021 > Zpráva o kvalitě vody ve Vranovicích

Zpráva o kvalitě vody ve Vranovicích

frthrt

na  webových stránkách společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav https://www.vak-bv.cz/informace-pro-zakazniky/aktuality/ jsou zveřejněny aktuální výsledky kvality dodávané vody ve Vranovicích. Jedná se o rozbor ze dne 21.6.2021 pro ukazatele amonné ionty, dusitany a dusičnany, kde tyto ukazatele splňují stanovené hygienické limity.

Vydané omezení zůstává i přesto nadále v platnosti z důvodu předběžné opatrnosti.